· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1
5 makale bulundu.
 • Akciğerlerde Mikrotrombozla Seyreden P. falciparum Olgusu
       Hülya Özkan, Münif Servet Alan, Özlem Altuntaş Aydın, Özcan Nazlıcan
 • Venöz Sinüs Trombozu Tanısında MRG'de Gradient Eko Sekansının Önemi
       Dilaver Kaya1, Erdem Yıldız2
 • Unilateral Renal Tromboz ve Hiperkoagülabilite: Olgu Sunumu
       Murat Şamlı1, Çiğdem Doğulu2, Nevzat Demirhan3
 • Derin Ven Trombozuna Neden Olan Derin Femoral Arter Psödoanevrizması
       Cem Arıtürk1, Cem Atik2, Yusuf Kuserli3
 • Cerrahi Hastaları İçin Sessiz Tehlike: Derin Ven Trombozu Risk Azaltıcı Hemşirelik Bakımı
       Ayla Gürsoy, Dilek Çilingir
 •