· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2018, Cilt 9, Sayı 1
5 makale bulundu.
 • Fetal İnme Tanısında Prenatal MR Görüntüleme ve Önemi
       Ümit Aksoy Özcan1, Uğur Işık2, Atilla Damlacık1, Canan Erzen1
 • Primeri Bilinmeyen Nöroendokrin Tümörler: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Mustafa Yıldırım1, Cem Parlak2, Mustafa Yıldız1, Nurullah Bülbüller3, Cem Sezer4, Çetin Kaya1, Dinç Süren4
 • GENÇ İSKEMIK İNMEDE RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PROTROMBİN GEN MUTASYONU: BİR OLGU SUNUMU
       Dilcan Kotan1, Lütfi Özel2, Hızır Ulvi2, Recep Aygül2
 • ADOLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA SPİNAL ORTEZİN AYAK FONKSİYONEL PROFİLİNE ETKİSİ
       Gözde Yağcı1, Yavuz Yakut2
 • Effects of A Spinal Brace on the Functional Profile of the Feet in Adolescent Idiopathic Scoliosis
       Gözde Gür1, Yavuz Yakut2
 •