· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 4
32 makale bulundu.
 • Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocuk Ölümleri
       Işıl Pakiş1, Mustafa Karapirli2, Nesime Yaycı3
 • Entübe ve Sedatize Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Verme ve Aspirasyon Sırasındaki Ağrı Davranışları
       Hasibe Esen1, Zehra Kan Öntürk2, Aysel Badır3, Fatma Eti Aslan2
 • Termal Welding Sistemi ile Tonsillektomi Sonrası Ağrı Değerlendirilmesi
       Elif Ayanoğlu Aksoy1, Şenol Polat2, Gediz Murat Serin3, Ferhan Öz3, Asım Kaytaz3
 • Subakut Sklerozan Panensefalit'li Çocukta Sıradışı Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
       Uğur Işık, Şebnem Kuter
 • Migrende Kraniyal Otonomik Belirtiler: İki Olgu Sunumu
       Pınar Dikmen Yalınay, Dilaver Kaya
 • Kondrodermatitis Nodülaris Helisis: Olgu Sunumu
       Hande Altıntaş1, Hüseyin Özcan Çakmak2, Selçuk Bilgili3
 • Geç Redükte Edilmiş Çocuk Travmatik Kalça Çıkığı: Olgu Sunumu
       İrfan Bilgesoy3, Ahmet Can Erdem1, Nadir Şener1
 • Çocukluk Çağı Supratentorial Yüksek Dereceli Glial Tümör: Olgu Sunumu
       Gökalp Silav1, Banu Atalar2, Elif Ilgaz Aydınlar3, Özlem Er4, Aydın Sav5, İlhan Elmacı6
 • Kastamonu'da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
       İlknur Metinoğlu, Sefa Pekol, Yalçın Metinoğlu
 • L2 Hidroksiglutarik Asidürili Bir Çocuk Olgu
       Uğur Işık, Emel Çelebi Çongar
 • Ağrı Kontrolünde Kanıt Temelli Yaklaşım: Refleksoloji
       Esra Akın Korkan1, Meltem Uyar2
 • Çocuk ve Adolesan Yaş Grubunda Bel Ağrıları; Yaklaşım, Tanı ve Tedavi
       Vuslat Sema Önal1, Halil Can Gemalmaz2
 • Kırklareli'nde Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısı ile İlişkili Faktörler
       Ayşe Çil Akıncı1, Ebru Dereli1, Havva Sert2
 • Ergenlik Çağındaki Çocuklarda Migren Prevalansı ve Etki Eden Sosyodemografik Faktörler
       Gökhan Evcili1, Hakan Ak2, Ayşe Yeşim Göçmen3, Tugay Atalay2, Nermin Tanık4, Naciye Kış5
 • Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması
       Murat Şahin1, Işıl Yıldırım2, Tevfik Karagöz2, Süheyla Özkutlu2, Sema Özer2, Dursun Alehan2, Alpay Çeliker3
 • Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler
       Aynur Yazıcı Sorucuoğlu1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
       Ayşe Burç1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • ÇOCUKLARDAKİ CROHN HASTALIĞINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ YARARLI MI YOKSA ZARALI MI?
       Muazez Çevik1, Bilgi Baca2
 • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne Yatan Çocukların Ebeveynlerinde Depresyon Durumu
       Seher Erdoğan, Arzu Oto, Mehmet Boşnak
 • Cerrahi Sonrası Ağrı İnsidansı ve Analjezik Kullanım Miktarının Belirlenmesi
       Kadriye Acar1, Hüseyin Acar2, Figen Demir3, Fatma Eti Aslan4
 • Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
       Mustafa Özgür Toklucu1, Caner Araz2, Mehmet Nizamoğlu2, Emin Pala2, Sevgi Akova1, Burcu Karakayalı1, Şirin Güven1
 • Türkiye'de Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ile İlgili Yaklaşımları
       Esma Akcan1, Rana Yiğit2
 • Mide Fundusunda Gastrik Divertikül: Olgu Sunumu
       Murat Can Mollaoğlu, Birkan Bozkurt, Sinan Soylu, Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı
 • Larsen Sendromlu Pediatrik Hastada Anestezi Yönetimi
       Mahmut Alp Karahan, Nuray Altay, Hasan Hüsnü Yüce, Mehmet Eroğlu
 • AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA YAYGIN (RİNOSEREBRAL VE PULMONER) İNVAZİF FUNGAL ENFEKSİYON TANISINDA RADYOLOJİK BULGULARIN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU
       Fatih Erbey1, İbrahim Bayram2, Erol Akgül3, Atila Tanyeli4
 • Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü
       Esma Akcan1, Sevinç Polat2
 • Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması
       Meryem Metinoğlu1, Aylin Yalçın Irmak1, Sinem Albayrak Kaya2
 • Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri
       Emriye Hilal Yayan1, Ayda Çelebioğlu2
 • Kanser Ağrısının Yönetiminde Opioidlerin Kullanımına Bağlı Gelişen Konstipasyonun Yönetimi
       Elif Sözeri, Sevinç Kutluturkan
 • Pitoz ve Disfaji ile Prezente Olan Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı
       Dilek Bingöl Aydın2, Dilcan Kotan1, Öner Özdemir2
 • Hasta Bakıcılarda Bel-Boyun Ağrısının Değerlendirilmesi ve Ağrının Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
       Yıldız Analay Akbaba1, Tansu Birinci2
 • Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi
       Itır Erkan
 •