· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3
15 makale bulundu.
 • Gebelikte Akut Karın Nedeni Olarak Miyom Torsiyonu
       Harika Bodur Öztürk, Belgin Selam, Cem Demirel, Tolga Ergin, Arda Lembet
 • Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu
       Harika Bodur Öztürk1, Belgin Selam1, Selçuk Bilgi2
 • Kliniğimizde Ocak 2008 ve Mart 2011 Tarihleri Arasında Ektopik Gebelik Tanısı Almış Vakaların İrdelenmesi
       Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Anıl Murat Sever, Abdülhamit Bozyiğit, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
 • Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
       Ayşe Koyun
 • Gebelikte Akut Pankreatite Yaklaşım
       Gürhan Şişman1, M. Aytaç Yüksel2, Hakan Şentürk3
 • Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
       Sevgül Dönmez1, Hande Dağ1, Mert Kazandı2
 • ADÖLESAN EVLİLİK VE GEBELİK: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
       Birsel Canan Demirbağ1, Meltem Kürtüncü2, Reyhan Erkaya1, Zeynep Çiçek3
 • Gebelikte Travma
       Derya Kaya1, Ümran Oskay2
 • Uterus Didelfis Olgusunda Term Gebelik
       Orkun Çetin1, Fatma Ferda Verit1, Ali Galip Zebitay1, İpek Dokurel Çetin2, Şebnem Kuter Yılancıoğlu3, Seda Keskin1, Oğuz Yücel1
 • Fetal Kardiyak Aktivitesi Olan Kornual Gebeliğin Metotreksat ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Onur Numan, Nurettin Aka, Fisun Vural, Ayşe Deniz Coşkun, Gültekin Köse, Ertuğrul Can Tüfekçi
 • GENÇ İSKEMIK İNMEDE RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PROTROMBİN GEN MUTASYONU: BİR OLGU SUNUMU
       Dilcan Kotan1, Lütfi Özel2, Hızır Ulvi2, Recep Aygül2
 • ERKEN GEBELİKTE HİPEREMEZİS VE DÜŞÜK TEHTİDİ: ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ VE LİTERATÜR TARAMASI
       Hüseyin Aksoy1, Ülkü Aksoy2, Yunus Hacımusalar3, Turgut Aydın4, Gökhan Açmaz5, Gülsüm Uysal5, Fulya Çağlı5, Mustafa Alparslan Babayiğit6
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Feta l Over Kist Olgusu: Prenata l Tanı, Postnata l Tanısal Yaklaşım ve Sonuç
       Derya Eroğlu1, Gonca Tekant2, Nilay Akhun3, Nilgün Kapucuoğlu2
 • Post-Partum Dönemde Menstrüasyon ile Tetiklenen Ailevi Akdeniz Ateşi Olgusu
       Oğuz Kaan Ünal1, Osman Serhat Güner2, Mehmet Meriç3
 •