· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3
50 makale bulundu.
 • Etik, Biyoetik, Hukuk: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
       Yeşim Işıl Ülman
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları
       Nermin Olgun1, Zehra Kan Öntürk1, Ükke Karabacak1, Fatma Eti Aslan1, Şehriban Serbest2
 • Cerrahi Bakımda Bilgi Güncelleme
       Sevim Çelik
 • Teknoloji ve Kadın Sağlığı
       Ayten Şentürk Erenel1, İlknur Münevver Gönenç2, Filiz Ünal Köksal3, Gülşen Vural1
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kateter ile İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkındaki Bilgi Durumları
       Sevim Çelik1, Dilek Karaman2, Fatma Yanık3, Funda Veren4
 • Hasta Haklarının Anatomisi
       Gülsüm Önal
 • Nörobilim, Nöroteknoloji, Yalan Tespiti ve Etik
       Mehmet Ergen1, Yeşim Işıl Ülman2
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
       Sevim Çelik1, Sibel Kavrazlı2, Esra Demircan2, Nur Güven1, Özge Durmuş2, Emek Seçil Duran2
 • Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü
       Emine Türkmen1, Aysel Badır2, Ayşe Ergün3
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi
       Nazan Kılıç Akça, Sibel Kiper
 • Radikülopati Kliniği ile Başvuran Adenokarsinom Metastazı: Olgu Sunumu
       Hakan Ak1, Zeliha Esin Çelik2
 • Neuman'ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı
       Suzan Özkan1, Candan Öztürk2
 • Eğitim ile Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebir mi?: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği
       Aysel Karaca, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
 • Klinik Araştırmalar Yönetmeliği'ne Bakış
       Cumhur İzgi1, Yeşim Işıl Ülman2
 • Kanser, Kültür ve Hemşirelik
       Seda Pehlivan1,Yasemin Yıldırım2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Güncel Uygulamalar
       Ümit Aksoy Özcan
 • Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit
       Zeynep Güngörmüş1, Özden Bulut Erdem2
 • Fetal Posterior Fossanın MR Değerlendirmesi
       Ümit Aksoy Özcan2, Uğur Işık3, Mert Koçak1, Canan Erzen2
 • Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
       Rabiye Eğlence1, Nuray Şimşek2
 • Koroner Arter Hastalarının Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü
       Demet İnangil1, Merdiye Şendir2
 • Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
       Cemile Kuzu1, Bahire Ulus2
 • Hemşirelikte Manevi Bakımın Uygulanması
       Esma Sülü Uğurlu
 • SUÇLULUK VE UTANÇ ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ETİK KODLARIN ÖNEMİ: HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       N. Emel Lüleci1, H. Nilay Gemlik2, Fatma Ayanoğlu Şişman3, Gülfer Bektaş4
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
       Tülay Ayyıldız1, Dilek Konuk Şener2, Funda Veren1, Hülya Kulakçı1, Fatma Akkan3, Asuman Ada3, Ayşe Aldoğan3, Kezban Yeral3, Azize Emek3, Derya Tetik3, Gülşah Dinç3
 • Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
       Eylem Paslı Gürdoğan1, Şule Ecevit Alpar2
 • Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli
       Ayşe Kacaroğlu Vicdan1, Bilgi Gülseven Karabacak2
 • Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Dilek Gelin1, Bahire Ulus2
 • Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom Yönetimi
       Altun Baksi Şimşek1, Aklime Dicle2
 • Özel Gereksinimi Olan Bir Hasta Grubu: Down Sendromlu Çocuklar ve Perioperatif Hemşirelik Yaklaşımları
       Özlem Öztürk, Işıl Işık Andsoy
 • Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Özelliklerinin İncelenmesi
       Gül Ergün1, Cansu Çakır2
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Terapötik Dokunmanın Önemi
       Nuray Turan
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitim Sırasında Yaptıkları İlaç Uygulama Hataları ve Tıbbi Hata Farkındalıkları
       Ayfer Bayındır Çevik, Ayşegül Demirci, Zehra Güven
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İlişkili Değişkenler
       Özlem Aşcı, Güleser Hazar, Meliha Yılmaz
 • Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık
       Sıddıka Ersoy1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Az Bilinen Lateks İçerikli Ürünlerle Temas: İki Kontakt Dermatit Olgusu
       Aynur Koyuncu1, Fatma Eti Aslan2, Ayla Yava3
 • Sentetik Kannabinoidler
       Işıl Pakiş, Oğuz Polat
 • Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
       Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin
 • Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı
       Gülçin Avşar1, Filiz Koç2, Gülay Aslan2
 • DNA Metilasyonu ve Hastalıklarla İlişkisi
       Cansın Güler, Banu Balcı Peynircioğlu
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
       Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken, Ebru Aydın
 • Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
       Aygül Kıssal1, Mustafa Kaya2, Medine Koç1
 • Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları
       Havva Öztürk1, Şule Kurt2, Gül Mersinlioğlu Serin3, Betül Bayrak1, Tuğba Balık4, Birsel Canan Demirbağ1
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi
       Figen Alp Yılmaz1, Mürüvvet Başer2
 • Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi
       Dilek Çolak Okumuş1, Esra Uğur2
 • Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi
       Emine Kol1, Emine Geçkil2, Cüneyt Arıkan1, Mihrap İlter3, Özge Özcan2, Emre Şakırgün6, Ümmühan Dayan4, Gülzade Uygun1, Duha Kılıç6, Mervenur Macit6, Emine Uslular1, Ayşenur Sızlı1, Nesrin Çakır4, Dilek Solak4, Ayşe Kavgacı5, Selma Sabancıoğulları6, Selma Atay4
 • Subkütan Heparin Uygulamalarında Bölge Seçimi
       Bahar Çiftçi, Gülçin Avşar
 • Patricia Benner: Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Bilgelik ve Beceri Edinimi
       Zeliha Koç1, Tuğba Çınarlı2, Asuman Şener2, Selin Keskin Kızıltepe3
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
       Birgül Vural Doğru1, Asiye Akyol2
 • Neuman Sistemler Modelinin Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakımında Kullanımı
       Semra Eyi1, Tuğba Menekli2
 •