· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3
55 makale bulundu.
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları
       Nermin Olgun1, Zehra Kan Öntürk1, Ükke Karabacak1, Fatma Eti Aslan1, Şehriban Serbest2
 • Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar
       Mehmet Fatih Aydın1, Mustafa Şamil Argun2
 • Cerrahi Bakımda Bilgi Güncelleme
       Sevim Çelik
 • Teknoloji ve Kadın Sağlığı
       Ayten Şentürk Erenel1, İlknur Münevver Gönenç2, Filiz Ünal Köksal3, Gülşen Vural1
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kateter ile İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkındaki Bilgi Durumları
       Sevim Çelik1, Dilek Karaman2, Fatma Yanık3, Funda Veren4
 • Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
       Sevim Çelik1, Sibel Kavrazlı2, Esra Demircan2, Nur Güven1, Özge Durmuş2, Emek Seçil Duran2
 • Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü
       Emine Türkmen1, Aysel Badır2, Ayşe Ergün3
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi
       Nazan Kılıç Akça, Sibel Kiper
 • Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
       Nermin Olgun1, Fatma Eti Aslan1, Nurullah Yücel2, Zehra Kan Öntürk1, Zeynep Laçin2
 • Neuman'ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı
       Suzan Özkan1, Candan Öztürk2
 • Eğitim ile Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebir mi?: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği
       Aysel Karaca, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
 • Kanser, Kültür ve Hemşirelik
       Seda Pehlivan1,Yasemin Yıldırım2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit
       Zeynep Güngörmüş1, Özden Bulut Erdem2
 • SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTESİ VE HASTANE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ: TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK
       Gonca Mumcu, Leyla Köksal, Büşra Kopmaz, Meliha Meliş Gök, Birke Bulu, Nur Şişman, Pınar Kılıç Aksu, Mehveş Tarım
 • Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi
       Rabiye Eğlence1, Nuray Şimşek2
 • Kırklareli'nde Çalışan Hemşirelerde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısı ile İlişkili Faktörler
       Ayşe Çil Akıncı1, Ebru Dereli1, Havva Sert2
 • Koroner Arter Hastalarının Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü
       Demet İnangil1, Merdiye Şendir2
 • Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
       Cemile Kuzu1, Bahire Ulus2
 • Hemşirelikte Manevi Bakımın Uygulanması
       Esma Sülü Uğurlu
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
       Tülay Ayyıldız1, Dilek Konuk Şener2, Funda Veren1, Hülya Kulakçı1, Fatma Akkan3, Asuman Ada3, Ayşe Aldoğan3, Kezban Yeral3, Azize Emek3, Derya Tetik3, Gülşah Dinç3
 • Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
       Eylem Paslı Gürdoğan1, Şule Ecevit Alpar2
 • Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli
       Ayşe Kacaroğlu Vicdan1, Bilgi Gülseven Karabacak2
 • Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Dilek Gelin1, Bahire Ulus2
 • Evde Bakım Hemşirelerinde Tükenmişlik
       Hülya Sarsılmaz, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu
 • Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom Yönetimi
       Altun Baksi Şimşek1, Aklime Dicle2
 • Özel Gereksinimi Olan Bir Hasta Grubu: Down Sendromlu Çocuklar ve Perioperatif Hemşirelik Yaklaşımları
       Özlem Öztürk, Işıl Işık Andsoy
 • Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Özelliklerinin İncelenmesi
       Gül Ergün1, Cansu Çakır2
 • Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler
       Aynur Yazıcı Sorucuoğlu1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • Yoğun Bakım Ünitesinde Terapötik Dokunmanın Önemi
       Nuray Turan
 • Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
       Ayşe Burç1, Fatma Güdücü Tüfekci2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitim Sırasında Yaptıkları İlaç Uygulama Hataları ve Tıbbi Hata Farkındalıkları
       Ayfer Bayındır Çevik, Ayşegül Demirci, Zehra Güven
 • Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İlişkili Değişkenler
       Özlem Aşcı, Güleser Hazar, Meliha Yılmaz
 • Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık
       Sıddıka Ersoy1, Yasemin Yıldırım2, Fisun Şenuzun Aykar2, Çiçek Fadıloğlu2
 • Pediatri Hemşirelerinin İlaç Hataları ve Eşdeğer İlaç Kullanımına İlişkin Deneyimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi
       Gülçin Özalp Gerçeker, Nurdan Akçay Didişen, Bahire Bolışık, Zümrüt Başbakkal
 • Az Bilinen Lateks İçerikli Ürünlerle Temas: İki Kontakt Dermatit Olgusu
       Aynur Koyuncu1, Fatma Eti Aslan2, Ayla Yava3
 • Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
       Funda Kardaş Özdemir, Zümrüt Akgün Şahin
 • Madde Bağımlısı Hastalarda Sosyal Destek ve Benlik Saygısı
       Gülçin Avşar1, Filiz Koç2, Gülay Aslan2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
       Afitap Özdelikara, Seval Ağaçdiken, Ebru Aydın
 • Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
       Aygül Kıssal1, Mustafa Kaya2, Medine Koç1
 • Türkiye'de Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ile İlgili Yaklaşımları
       Esma Akcan1, Rana Yiğit2
 • Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları
       Havva Öztürk1, Şule Kurt2, Gül Mersinlioğlu Serin3, Betül Bayrak1, Tuğba Balık4, Birsel Canan Demirbağ1
 • Son Sınıf Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Görüşleri
       Didem Kaya, Zehra Gölbaşı
 • Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi
       Figen Alp Yılmaz1, Mürüvvet Başer2
 • Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü
       Esma Akcan1, Sevinç Polat2
 • Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastaların Göz Bakımı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları
       Seyhan Çıtlık Sarıtaş1, Hilal Fırat2
 • Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması: Kamu Hastaneleri Örneği
       Fatih Budak
 • Yenidoğan Stres Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
       Sibel Serap Ceylan1, Bahire Bolışık2
 • Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi
       Dilek Çolak Okumuş1, Esra Uğur2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
       Sibel Küçük1, Neşe Uysal1, Nazan Çakırer Çalbayram2, İlknur Kahriman3, Sabahat Altundağ4, İlknur Gönenç2
 • Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi
       Emine Kol1, Emine Geçkil2, Cüneyt Arıkan1, Mihrap İlter3, Özge Özcan2, Emre Şakırgün6, Ümmühan Dayan4, Gülzade Uygun1, Duha Kılıç6, Mervenur Macit6, Emine Uslular1, Ayşenur Sızlı1, Nesrin Çakır4, Dilek Solak4, Ayşe Kavgacı5, Selma Sabancıoğulları6, Selma Atay4
 • Subkütan Heparin Uygulamalarında Bölge Seçimi
       Bahar Çiftçi, Gülçin Avşar
 • Patricia Benner: Hemşirelik Uygulamalarında Klinik Bilgelik ve Beceri Edinimi
       Zeliha Koç1, Tuğba Çınarlı2, Asuman Şener2, Selin Keskin Kızıltepe3
 • Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
       Feride Eşkin Bacaksız1, Rujnan Tuna2, Arzu Kader Harmancı Seren1
 • Hemşirelik Öğrencilerinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
       Birgül Vural Doğru1, Asiye Akyol2
 • Neuman Sistemler Modelinin Diyabetli Bireyin Hemşirelik Bakımında Kullanımı
       Semra Eyi1, Tuğba Menekli2
 •