· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Yazarlara Bilgi
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu bildirimlerini, Editör tarafından davet edilmiş derlemeleri, Editöre mektupları yayınlar.

Dergi yılda 4 sayı olarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce veya Türkçe’dir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (http://tdk.org.tr) esas alınmalıdır. Anatomik terimlerin ve diğer tıp terimlerinin adları Latince olmalıdır. Gönderilen yazılar, yazım kuralları açısından Uluslararası Tıp Editörleri Komitesi tarafından hazırlanan "Biomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlar" a (Uniform Requirements For Manuscripts Submittted to Biomedical Journals) uygun olarak hazırlanmalıdır. (http://www. ulakbim.gov.tr/cabim/vt)

Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazılar http://acibadem.dergisi.org/submit adresine online olarak gönderilmelidir:

İletişim: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Posta Kodu: 34742 Ataşehir İstanbul
Tel: +90 (216) 500 44 44
e-posta : editor@acibadem.dergisi.org

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Daha önce sözlü ya da poster olarak sunulmuş çalışmalar, yazının başlık sayfasının altında tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Bu nedenle, gereksiz yere zaman ve emek kaybına yol açılmaması için, yazı sahipleri dergi kurallarını dikkatli incelemek zorundadır

Dergi kurallarına uygunluğuna karar verilen yazılar Danışma Kurulundan konu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir ve bu üyelerden yayına uygun olup olmadığı konusunda görüşleri alınır. Bu incelemeden geçen yazılar, Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve basılacağı yer ve sayı kararlaştırılır.

Danışma ve Yayın Kurulları, düzeltme, kontrol ve dizgi aşamasında yayıncı, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarları bilgilendirerek kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen değişiklik ve düzeltmeler için verilen süre en fazla 1 aydır ve düzeltmeler yapılana kadar, söz konusu yazılar yayın programına alınmaz.

Yazının bölümleri

Yazılar Times New Roman fontu ile 12 punto olarak yazıllmalıdır. Yazının gönderildiği metin dosyasının içinde sırasıyla, Türkçe başlık, anahtar sözcükler, İngilizce Başlık, İngilizce anahtar sözcükler, makalenin metni, kaynaklar, her sayfaya bir tablo olmak üzere tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları bulunmalıdır. Ayrıca başlık sayfasından sonraki sayfalarda kullanılmak üzere 3-4 kelimeden oluşan kısa başlık (running title ) da eklenmelidir. Metin dosyasının içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Türkçe ve İngilizce özetler yazı başlığı ile birlikte verilmelidir. Özetler Amaç (Objectives), Çalışma Planı (Study Design) ya da Hastalar ve Yöntemler (Patients and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı, 250 sözcüğü geçmemelidir. Anahtar kelimeler (Index Medicus: Medical Subject Headings ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğü ile uyumlu olmalıdır. Index Medicus MeSH dağarcığına uygun anahtar sözcükler dizgi aşamasında dergimiz tarafından da eklenmektedir. Olgu sunumlarının özetleri kısa ve tek paragraflık olmalıdır. Olgu sunumu özetleri ağırlıklı olarak mutlaka olgu hakkındaki bilgileri içermelidir. Yazının diğer bölümleri, (iii) Giriş, (iv) Gereç ve Yöntem / Hastalar ve Yöntemler, (v) Bulgular, (vi) Tartışma ve (vii) Kaynaklar'dır. Başlık sayfası dışında yazının hiçbir bölümünün ayrı sayfalarda başlatılması zorunluluğu yoktur.

Olgu sunumları da, başlık ve özetlerden sonra giriş, olgu(lar) ve tartışma şeklinde düzenlenmelidir.

Kaynaklar

Yazarlar yalnızca doğrudan yararlandıkları kaynakları yazılarında gösterebilirler.

Dergimiz, başka çalışmalarda bildirilen kaynakların aktarma şeklinde kullanılmasını kesinlikle benimsememektedir. Bir kaynağın aslından yararlanılmamış olduğu düşünüldüğünde, yazarından sözkonusu kaynak ya da kaynakların ilk sayfalarının fotokopilerini göndermesi istenir. Yazarlar tarafından doğrulanmayan kaynaklar dizgi aşamasında yazıdan ayıklanmaktadır.

Kaynaklar bölümünde, yayınlanmamış ve sayfa numaralarıyla verilemeyecek kaynak (yayınlanmamış kongre, sempozyum, toplantı, vb. belgeleri) kullanılamaz.

Kaynaklar yazıda kullanılış sırasına göre sıralanmalıdır. Noktalamalara birden çok yazarlı bir çalışmayı tek yazar adıyla kısaltmamaya ve kaynak sayfalarının başlangıç ve bitimlerinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus'a uygun olmalıdır. Yazar sayısı altıdan fazla ise, ve ark. ya da et al. şeklinde kısaltılabilir.

Makale: Tanyeri H, Pamir N. ÇağdaşTıp Eğitimi ve Yeni Yüzyıl Hekimleri. Acıbadem Üniv Tıp Fak Derg 2009;1:1-5.

Kongre Bildirileri: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

Kitap: Guttman L. Spinal Cord Injuries: Comprehensive management and research 2nd edition. London: Blackwell Scientific Publications, 1976: 353-4.

Kitap bölümleri: Sherlock S, Dooley J. Hepatic cirrhosis. in Diseases of the Liver and Biliary System. Sheila Sherlock and James Dooley Eds. 11.th. ed, London, Blackwell Science Ltd. 2002, pp.365-80.

Tablo, şekil, grafik ve fotoğraf

Tablo, şekil ve grafikler yazının içine yerleştirilmiş halde gönderilmemeli.Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ancak yazıya ait şekil, grafik ve fotografların her biri ayrı bir imaj dosyası (jpeg yada gif) olarak gönderilmelidir.

Tablo başlıkları ve şekil altyazıları eksik bırakılmamalıdır. Şekillere ait açıklamalar yazının gönderildiği dosyanın en sonuna yazılmalıdır. Tablo, şekil ve grafiklerin yazıda nerede geçtiği belirtilmelidir.

İlginç görüntüler, (Hastalıklara ait fizik muayene bulguları, radyolojik görüntüler, patolojik slaytlar vs.) kısa bir metin ve yüksek çözünürlükte görüntüler ile birlikte sunulabilir. Metin 300 kelimeyi gecmemeli ve en fazla 5 kaynak olmalıdr.

Editör'e mektuplar: Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getiren/ya da katkı sağlayan yazılardır.Özet içermemeli ve en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır.

Teşekkür (varsa): Yazının hazırlanmasına veya araştırmaya anlamlı katkıları bulunan kişilere teşekkür edilebilir.

Bilimsel yazılarda kelime ve referans sınırlaması: Orijinal makaleler için 3000 kelime ve 30 referans, derleme makaleler için 4000 kelime ve 60 referans ve vaka takdimleri için 1200 kelime ve 10 referans sınırlaması bulunmaktadır.
Etik

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, bu çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedürlerin) özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, kendilerinin bilgilendirilip onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır.

Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve TC. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen ve 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" ve daha sonra yayınlanan diğer yönetmelik ve yazılarda belirtilen hükümlere uyulduğunu belirtmeli ve ilgili Etik Kuruldan aldıkları onayı göndermelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de gereken izin alınmalı; yazıda deneklere ağrı, acı ve rahatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir.

Hasta kimliğini tanıtacak fotoğraf kullanıldığında, hastanın yazılı onayı alınmalı ve hastanın gözleri bantla kapalı olmalıdır.

İntihal: Kasti olup olmadığından bağımsız olarak, intihal ciddi bir ihlaldir. Makalenin bir başka çalışma ile referans verilmeksizin benzerlik göstermesi durumu intihal olarak kabul edilir. Makale kabul edilmeden önce veya kabul edildikten sonra veya yayımlandıktan sonra intihal kanıtı olması durumunda, yazara aksini ispat etmesi için bir olanak tanınır. Yazar ile yapılan görüşmeler memnun edici düzeyde olmaz ise, makale geri çekilir ve sorumlu Editör(ler) tarafından belirlenen bir süre zarfında makalenin tekrar yayımlanmasına izin verilmez. Dergi, yayın öncesinde tüm makalelerin taranması ve içeriğin özgünlüğünün doğrulanması İthanticate taraması yapılmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ (ON-LINE) YAZIM KURALLARI

Çevrimiçi makale gönderirken, toplam 10 basamaklı bir süreç izlenerek, makaleler 2 bölümde gönderilmektedir.

Birinci bölüm:

İlk 8 basamakta sırasıyla makalenin türü, kurumları, yazarları, başlığı, özeti, anahtar kelimeleri, üst yazı gibi bilgiler girilmektedir.

 1. Basamak: Makalenin türü ve kategorisi seçilir.

 2. Basamak: Makalede adı bulunan yazarların kurumları girilir. Tüm yazarlar aynı kurumda ise, bir kez yazmak yeterlidir. Kurum adlarında kısaltma kullanılmamalıdır.

 3. Basamak: Yazarların adı-soyadı ve e-mail adresleri yazılır. Ayrıca bir önceki basamakta yazılan kurumlar seçilerek, yazarlara ait kurumlar işaretlenir. Makale ile ilgili olarak tüm yazışmalardan sorumlu yazar da bu basamakta belirtilmektedir. İletişim kurulacak yazar için e-mail alanının doldurulması zorunludur. Diğer yazarlar için şart değildir. Yazar adlarında kısaltma kullanılmamalıdır.

 4. Basamak: Makalenin başlığı yazılmaktadır. Başlık özel karakterler içeriyorsa (? , ß, µ gibi) tabloda yer alan bu karakterlerin üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

 5. Basamak: Makalenin özetinin yazıldığı basamaktır. Özetinizin uzunluğu; eğer makale türünüz Olgu Sunumu veya Derleme ise 200, Araştırma Yazısı ise 250 kelimeyi aşmamalıdır. Araştırma yazılarında özetler giriş; gereç ve yöntem; bulgular ve sonuç alt başlıkları ile biçimlendirilmelidir.

 6. Basamak: Makalenin anahtar kelimelerinin yazıldığı basamaktır. İngilizce anahtar kelimeler, bu pencerede verilen MeSH bağlantısına girilerek seçilmelidir.

 7. Basamak: Makalenin başka bir dergide yayımlanması ya da kongrede sunulması ile ilgili bilgi verildiği basamaktır.
İkinci Bölüm:

 1. Basamak: Buradan itibaren makalenin künye kısmı tamamlanmış durumdadır. Bu basamak makalenin metin, video ve şekillerini gönderme basamağıdır. Metin dosyasında tablo dışında herhangi bir şekil olmamalıdır. Bu nedenle, örnek olarak içinde bir resim ve bir grafik olan makale için bu basamakta 3 kez dosya gönderme işlemi yapmalısınız (metin dosyası, resim dosyası ve grafik dosyası). Varsa önce şekil ve video dosyaları gönderilmelidir. Metin dosyasında şekil olmamalıdır. Makale içinde bulunan tüm resim, grafik ve diğer şekiller tek tek metinde geçen isimleriyle (resim 1, grafik 1 gibi) gönderilmelidir. Metin dosyası için herhangi bir yazı editörünü kullanabilirsiniz (Word, notepad, wordpad gibi). Ancak metniniz bir tablo içeriyorsa MS Word kullanmanız gerekmektedir. Makalenin künyesi ile ilgili tüm bilgiler daha önce alındığı için, metin dosyası içinde makalenin yazarları, kurumları, iletişim adresi gibi detaylar OLMAMALIDIR.
Türkçe metin dosyasında sırasıyla,
 • Türkçe başlık
 • Türkçe kısa başlık
 • Türkçe ve İngilizce Özet
 • Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler
 • Makalenin metinleri
 • Kaynaklar
 • Tablolar ve açıklamaları
 • Şekil varsa, sadece şekil alt yazıları olmalıdır.
İngilizce metin dosyasında sırasıyla,
 • İngilizce başlık
 • İngilizce kısa başlık
 • İngilizce ve Türkçe Özet
 • İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler
 • Makalenin metinleri
 • Kaynaklar
 • Tablolar ve açıklamaları
 • Şekil varsa, sadece şekil alt yazıları olmalıdır.
Gönderilen dosyaların adları yazar ve kurum adı çağrıştırmamalıdır. Gönderilen metin dosyaları bir dakika sonra PDF formatına çevrilerek görüntülenebilir hale getirilir. Bu nedenle dosya boyutu bilgisi ve bağlantısına bu süre içerisinde ulaşılamaz.

 1. Basamak: Makale gönderildikten sonra makale ile ilgili detayların görüntülendiği ve önceki basamaklarda yapılması gereken işlemlerin sorgulandığı (kontrol listesi içeren) bir alan bulunmaktadır. Bu basamağa kadar her an "önceki" düğmesini tıklayarak daha önceki basamaklara geri dönülebilmekte ve değişiklik yapılabilmektedir. Makale yazımı istenilen noktada bırakılabilir ve başka bir zaman kalınan yerden devam edilebilir. 10. ve son basamaktaki "makaleyi gönder" düğmesini tıkladıktan sonra makale dergi yöneticiliğine gönderilir. Ve makale "Gönderilmesi Tamamlanmamış Makaleler" bölümünden "Gönderilmiş Makaleler" bölümüne taşınır. Bu bölümdeki makale ile ilgili hiç bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Yazarlar makalenin editörlük değerlendirme sürecinin hangi aşamasında olduğunu görebilirler. Ancak dergi editörü revizyon istediğinde; makaleniz "Gönderilmiş Makaleler" bölümünden, "Revizyon İstenilen Makaleler" bölümüne aktarılır. Bu bölümde makalede gereken değişikliklerin yapılmasına izin verilmektedir.