Editörden okurlarımıza;

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi 2010 yılından itibaren yayınlanmaya başlanmış, başta Dergi Editörü Prof. Dr. Nurdan Tözün, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Pamir ve Dergi Sekreteri Ayşe Batman’ın büyük emek ve özverileri ile bugünlere gelmiştir. 2014 yılının sonuna kadar sağlık bilimleri dallarından toplam 88 araştırma makalesi, 46 derleme, 126 olgu sunumu toplam 20 sayıda yayınlanmıştır. Bu sayıdan itibaren derginin yeni editörü olarak 10 kişiden oluşan yeni editörler kurulu ile birlikte görevi devralmış bulunuyoruz. Derginin yayın kalitesinin artırılması ve ulusal/uluslararası indekslere girmesi en önemli vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Araştırmacılar doğal olarak çalışmalarını her zaman yüksek etki faktörüne sahip tanınmış dergilerde yayınlamak isterler. Bu, yayınların çok daha geniş kitlelere ulaşması yanısıra yazarların atıf alma olasılığını da artırmaktadır. Bu önemli dergilerde yayınlanan araştırma makalelerinin güvenilirliği yüksek olarak değerlendirilse de, araştırmanın tanınmışlığı daha az olan bir dergide yayınlanması o makalenin gerçek değerini azaltmaz ya da artırmaz. Bu nedenle çalışmalarınız arasında her zaman dergimizde yayınlanacak nitelikte makaleler olduğunu ve dergimizin ülkemizin sorunlarını ilgilendiren sağlık bilimleri makaleleri için de uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum.

Web of Science atıf veri tabanlarında (SCI, SSCI, AHCI) indekslenmekte olan Türkiye adresli bilimsel dergilerin Haziran 2014 tarihli listesine bakıldığında; yukarıda anılan indekslerde toplam 70 dergi olduğu, bu dergilerin etki değerinin 0.02 ile 5.58 arasında değiştiği görülmektedir (1). Bu dergilerin 22 tanesi sağlık bilimleri alanı, kalan 48’i ise diğer bilim alanlarıyla ilgilidir. Sağlık bilimleri dergilerinin etki değerleri 0.17-4.13 arasında değişmektedir. Bu bilgiler, sağlık bilimleri alanında rekabete dayanan bir ortamda, evrensel bilim açısından ülkemizin önünde ilerlenmesi gereken uzun bir yol olduğunu göstermektedir.

Ayakları üzerinde yeni durmaya başlayan ve henüz uluslararası indekslerde yer almayan dergimizi önümüzde zorlu bir süreç beklemektedir. Bu süreçte ülkemiz sağlık bilimleri üyeleri ve Acıbadem Üniversitesinin değerli üyelerinin dergimize olan desteği büyük önem taşımaktadır. Genç, dinamik, konusunda etkin bilim insanlarından meydana gelen değerli Acıbadem bilim ailesinin çalışmalarını yayınlamak üzere dergimizde paylaşması, dergimizin okunurluğunu arttıracak ve ülkemizdeki diğer bilim insanlarının da araştırmalarını yayınlamak üzere dergimize yöneltecektir. Editörler kurulu olarak hedefi miz, hızlı, dürüst, etik kurallara dayalı bir yazı işleri sürecinin devam ettirilmesi ve dergimizin en kısa sürede ülkemiz bilim alanında ses getiren bir dergi niteliğine kavuşturulmasıdır.

Saygılarımla
Prof. Dr. Enis Özyar
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Referanslar
1. https:// uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=tip

Dergimize sunulan araştırma makalelerinde etik kurul onayı zorunludur. Bu belgeyi almamış çalışmalar yayına kabul edilmeyecektir.

Düzenli olarak yayın hayatına devam eden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne verdiğiniz destek için teşekkür eder, bu desteğin artarak devamını dileriz.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün bilimsel çalışmaların bilim dünyasına mal edilmesini sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum yaratmaktır. Diğer taraftan, geleceğin sağlık ordusuna katılacak insan gücünün çağdaş yöntemlerle eğitilmesi ve en üst düzeyde bilgi ve beceri kazanmasını desteklemek amacıyla da dergide Tıp/Sağlık eğitimi başlığı altında bir bölüme yer ayrılmıştır.

Dergiye kabul edilecek makaleler araştırma, deneysel çalışma, olgu sunumu, derleme, ilginç görüntüler ve editöre mektuplardan oluşmaktadır. Ayrıca Tıp dünyasından haberler, etik, tıp tarihi ile ilgili yazılar da yer almaktadır. Yazılar başta Tıp olmak üzere hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı, sağlık ekonomisi vb. gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlardan olabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak, hem elektronik ortamda hem de dört renkli orijinal baskı olarak çıkan derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye makale sunumu, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da ret edildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

Acıbadem Sağlık Dergisi yazım kuralları için tıklayınız.
Telik Hakkı Devir Formuna ulaşmak için tıklayınız.