· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Yayın Kurulu

Sahibi Acıbadem Üniversitesi adına Rektör
Prof. Dr. Ahmet Şahin

Editör
Prof. Dr. Enis Özyar

Editörler Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Alanay
Prof. Dr. Cem Alhan
Prof. Dr. Agop Çıtak
Doç. Dr. Ükke Karabacak
Prof. Dr. Özgür Kurt
Prof. Dr. Muhittin Serdar
Prof. Dr. İlke Sipahi
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Yrd. Doç. Dr. Deniz Yücel

Dergi Sekreteryası
Ezgi Karaduman