· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 2, Sayı 4
Orijinal Araştırma
Sirotik Hastalarda Hepatoselüler Kanser Taramasında Tomografi
Arzu Tiftikçi, Ali Sever, Davut Tüney, Yeşim Karagöz, Nurdan Tözün, Osman Özdoğan

Septoplasti Sonrası Kullanılan Merosel ve İnternal Nazal Splint Tampon Uygulamalarının Karşılaştırılması
Mahmut Özkırış

Bir Kamu Hastanesinde Çalışan İşçilerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler
Ceyhan Oflezer, Metin Ateş, Gülfer Bektaş, Arzu İrban

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kateter ile İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkındaki Bilgi Durumları
Sevim Çelik, Dilek Karaman, Fatma Yanık, Funda Veren

Derleme
Kütle Spektrometrisinin Mikrobiyolojide Kullanımı
Işın Akyar

Otofaji: Bir Hücresel Stres Yanıtı ve Ölüm Mekanizması
Devrim Öz Arslan, Gözde Korkmaz, Devrim Gözüaçık

Olgu Sunumu
Nefrotoksik Kemoterapiye İkincil Böbrek Yetmezliği Gelişen Bir Olguda FDG PET/BT'de Böbrek Bulguları
Gonca Kara Gedik, Taylan Kara, Pelin Özcan Kara, Oktay Sarı

Travmatik Olarak İntrüze Olan Maksiller Sürekli Kesici Dişlere Tedavi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu
Şeref Ezirganlı, Arife Kapdan, Muharrem Şerif Erdoğan, Ömer Kırmalı

Pulmoner Sarkoidozlu Bir Hastanın F-18 FDG PET/BT Görüntülemesi
Pelin Özcan Kara, Taylan Kara, Gonca Kara Gedik, Oktay Sarı, Murat İsmailoğlu

Gaucher Hastalığı-Nöronopatik Tip 3-Olgu Sunumu
Halit Özkaya, Gökhan Aydemir, Abdullah Barış Akcan, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Selami Süleymanoğlu

Çocukluk Çağı Supratentorial Yüksek Dereceli Glial Tümör: Olgu Sunumu
Gökalp Silav, Banu Atalar, Elif Ilgaz Aydınlar, Özlem Er, Aydın Sav, İlhan Elmacı

Dev Anogenital Kondiloma Akuminata'da Total Eksizyon ve S-Anoplasti ile Onarım
Metin Ertem, Emel Özveri, Hakan Gök

Andersen Tawil Sendromunda Anestezi Uygulaması
Muharrem Koçyiğit, Elif Akpek, Candemir Güneş, Fatih Şirin