· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 2, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mahmut Akbolat, Oğuz Işık, Cemile Dede, Mesut Çimen

Anaerop Kan Kültür Şişelerinin Rutin Kullanımının Değerlendirilmesi
Işın Akyar, Görkem Yaman

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi
Engin Aynacı, Birsen Pınar Yıldız, Aysun Aynacı, Gönenç Ortaköylü, Fırat Çetinkaya, Emel Çağlar

Derleme
Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu
Oğuz Polat, Işıl Pakiş

Endokrinolojide Tele-Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları
Sibel Ertek

Olgu Sunumu
Unilateral Renal Tromboz ve Hiperkoagülabilite: Olgu Sunumu
Murat Şamlı, Çiğdem Doğulu, Nevzat Demirhan

Migrende Kraniyal Otonomik Belirtiler: İki Olgu Sunumu
Pınar Dikmen Yalınay, Dilaver Kaya

Perkütan Koroner Müdahalenin Bir Komplikasyonu: Sol Ana Koroner Arter Diseksiyonu İçin Acil Miyokardiyal Revaskülarizasyon
Erkan Ayhan, Mehmet Ergelen, Hüseyin Uyarel, Yücesin Arslan

Kondrodermatitis Nodülaris Helisis: Olgu Sunumu
Hande Altıntaş, Hüseyin Özcan Çakmak, Selçuk Bilgili

Duodenumda Tubulovillöz Adenom: Olgu Sunumu
Birkan Bozkurt, Fahri Yetişir, Murat Baki Yıldırım, Mehmet Kılıç

Geç Redükte Edilmiş Çocuk Travmatik Kalça Çıkığı: Olgu Sunumu
İrfan Bilgesoy, Ahmet Can Erdem, Nadir Şener

Trimetoprime Bağlı Gelişen Tip IV Renal Tübüler Asidoz
İrfan Yavaşoğlu, Gökhan Sargın, Gürhan Kadıköylü, Ali Zahit Bolaman

Kulak Lobülünde Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
Hande Altıntaş, Emel Dikicioğlu Çetin, Hüseyin Özcan Çakmak