· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 2, Sayı 1
Orijinal Araştırma
In Utero Etanol Uygulamasının Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine Etkileri
Yasemin Ersoy Çanıllıoğlu, Feriha Ercan

Sıçan Striatal Dilimlerinden Bazal ve Uyarılma Koşullarında Asetilkolin ve Kolin Salıverilmesine Dopamin Reseptör Antagonistlerinin Etkisi
İsmail H. Ulus

Genetik Absans Epilepsili Sıçanların (GAERS) Hipokampusunda Glukoz–6-Fosfataz'ın Histokimyasal Olarak Dağılımı
Gözde Erkanlı Şentürk, Şükrü Midillioğlu, Şehnaz Bolkent, Serap Arbak

Ayaktan Tedavi Gören Kanser Hastalarının Kemoterapi Sırasında Uğraşı Seçimleri: Anket Çalışmasının Sonuçları
Suna Çokmert, Tuğba Yavuzşen, İlkay Tuğba Ünek

Derleme
Organ Korunması
Aymelek Yalın, Elif Nedret Keskinöz, Aytül Kızaran

Nöro-Oftalmolojik Hastalıklarda Optik Koherens Tomografisi
Abdulbaki Mudun

Olgu Sunumu
Pankreatoblastom: Çocukluk Çağının Nadir Bir Tümörü
Ali Türk, Özlem Saygılı, Ulaş Can, Tuğrul Örmeci, İnci Ayan

Sezaryen Doğumda İnsidental Omental Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Harika Bodur Öztürk, Belgin Selam, Selçuk Bilgi

Nazal Septumda Pyojenik Granülom: Olgu Sunumu
Işılay Doğan, Fuat Büyüklü

Burun Deliğinde Bazal Hücreli Karsinom: Olağan Bir Tümör, Olağandışı Bir Yerleşim
Ayşe Tülin Mansur, İkbal Esen Aydıngöz, Fatih Göktay, Ayşe Deniz Akkaya, Pembegül Güneş

Yeniden Ameliyat Gerektiren Maksillofasiyal Travma Olgusu
Cengiz Açıkel, Aydın Saray, Kahraman Berkhan Yılmaz

İnhale Steroid Kullanımı Sonucu Gelişen Özofageal Kandidiazis
Taylan Kara, Gökhan Darılmaz

Yenidoğanda Bilateral Büyük Multikistik Overlerler ve Primordial Foliküllerin Yokluğunda Tedavi Seçiminde Güçlük: Bir Olgu Sunumu
Latif Abbasoğlu, Ali Türk, Alihan Özcan

Venöz Sinüs Trombozu Tanısında MRG'de Gradient Eko Sekansının Önemi
Dilaver Kaya, Erdem Yıldız