· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 1, Sayı 4
Orijinal Araştırma
Luteal Faz Desteği Başlama Zamanlarının Randomize Karşılaştırılması
L. Cem Demirel, Belgin Selam, Tolga Ergin, Arda Lembet, Deniz Gökalp Kaya, Harika Bodur Öztürk

Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları
Nermin Olgun, Zehra Kan Öntürk, Ükke Karabacak, Fatma Eti Aslan, Şehriban Serbest

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Mehmet Fatih Aydın, Mustafa Şamil Argun

Derleme
Çevresel Guatrojenler (NIS İnhibitörleri) ve Subklinik Hipotiroidizm
Aysel Özpınar

Baş Boyun Bölgesi Defektlerinde Lokal Flepler ile Rekonstrüksiyon
Kahraman Berkhan Yılmaz

Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Non-Kardiyak Cerrahi Uygulamaları Sırasında Anestezi
Elif A. Akpek

Olgu Sunumu
Epulis Fissuratum
Fuat Büyüklü, Seda Türkoğlu Babakurban, Berrin Çaylak, Özcan Çakmak

Akciğerlerde Mikrotrombozla Seyreden P. falciparum Olgusu
Hülya Özkan, Münif Servet Alan, Özlem Altuntaş Aydın, Özcan Nazlıcan

Dev Hücreli Miyokardite Bağlı Ani Ölüm
Evrim Akça Kaya, Işıl Pakiş, Mehmet Özbay, Yalçın Büyük, Ceyhun Küçük

Primer Nazofaringeal Tüberküloz
Elif Aksoy, Gediz Murat Serin, Ömer Faruk Ünal

Kardiyak Lenfoma; Olgu Sunumu ve Derleme
Eyüp Murat Ökten, Şahin Şenay, Ahmet Ümit Güllü, Ahmet Öztürk, Fevzi Toraman, Cengiz Bavbek, Ercan Karaarslan, Hasan Karabulut, Selçuk Bilgi, Cem Alhan

Düzeltme
Dopamin Reseptör Agonisti Maddelerin Sıçan Beyni Striatal Dilimlerinde Kolin ve Asetilkolin Salıverilmesine, Doku Kolin, Asetilkolin ve Fosfolipid Düzeylerine Etkisi
İsmail Hakkı Ulus