· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 9, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Maternal Obezitenin Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi
Hacer Alan Dikmen, Seyhan Çankaya

Öğrenci Gözüyle Nöroloji Hastasına Bakım Vermek: Nitel Bir Çalışma
Ayşe Arıkan Dönmez, Sevgisun Kapucu

Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma
Gülsüm Nihal Çürük, Songül Göriş, Sevda Korkut Bayındır, Zeynep Doğan

Prenatal Dönemde 900Mhz Elektromanyetik Alanın Sıçan Omurilik Dokusu Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
Tolga Mercantepe, Levent Tümkaya, Mehmet Fatih Gökçe, Barış Uzunok, Zehra Suzan Topal, Seda Çınar, Erva Esmer

Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İş Yaşam Kalitesine Etkisi
Refika Çolak Coşkun, Esra Uğur

Kadınların Doğuma Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yöntemler ve Etkileyen Faktörler
Sermin Timur Taşhan, Saadet Boybay Koyuncu

Sağlık Eğitiminde Staj Uygulaması Olarak Ev Ziyaretleri Hakkında Öğrencilerin Düşünce ve Görüşleri
Bilge Kalanlar

Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Verme Durumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
Özgül Karayurt, Figen Erol Ursavaş, Özge İşeri

Üniversitedeki Kadın Öğrencilerde Yaşanan Flört Şiddeti ile Anksiyete ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Hacer Alan Dikmen, Tuba Özaydın, Sema Dereli Yılmaz

Ebelerin Araştırma Yapma ve Araştırma Sonuçlarını Bakımda Kullanma ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Seyhan Çankaya, Büşra Nur Kaynar, Gamze Çöker, Müslüme Alp, Esra Döndünur Acar, Zeynep Bayrambey, Hilal Yiğit, Fatmana Akbaş

Derleme
Obstetrik Triyaj ve Ebenin Rolü
Sevil Günaydın, Saadet Yazıcı

Obezojenik Çevre ve Çocukluk Çağı Obezitesine Etkileri
Emriye Hilal Yayan, Ayda Çelebioğlu

Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider- İzleyen İlişkilerinin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetlerine Etkisi
Şeyda Seren İntepeler, Veysel Karani Barış

Kanser Ağrısının Yönetiminde Opioidlerin Kullanımına Bağlı Gelişen Konstipasyonun Yönetimi
Elif Sözeri, Sevinç Kutluturkan

Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapiye Bağlı Gelişen Erken ve Geç Dönemdeki Semptomların Kontrolü
Kamile Kırca, Sevinç Kutlutürkan

Olgu Sunumu
Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Komplikasyonu: PTFE Sentetik Greft Yalancı Anevrizma Tamirinde İki Farklı Cerrahi Girişim
Serdar Badem, Kenan Varol, Murat Uğurlucan

Chronic Tubal Torsion Mimicking a Tubo-Ovarian Abscess; Case Report
Nuri Peker, Elif Ganime Aydeniz, Ceyda Aydın

Primary Intradural Extramedullary Lumbal Spinal Tuberculoma
Kağan Tun, Berker Cemil, Tuncer Göker, Aydın Sav, Mehmet Yavuz

Bipolar Bozukluk ve Şiddet Davranışı ile Başvuran Bir Tuberoskleroz Olgusunda Lityum Tedavisi
Ürün Özer, Mert Batmaz, Zeynep Ezgi Balçık