· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Erken Çevirimiçi
Orijinal Araştırma
Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Yaş ve Diğer Sosyo-Demografik Özellikler ile Kognitif Fonksiyonlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Mehmet Yanardağ, Tülay Tarsuslu Şimşek, İlhan Çamursoy

Glioma-Makrofaj Etkileşiminin Tümör Kütlesi Oluşumuna Etkisi
Meltem Elitas

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi De Pulmoner Tromboemboli Riskinin Padua Skoru ile Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Serdar Yormaz, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, Fahrettin Acar, İlhan Ece, Bayram Çolak, Burcu Yormaz, Ertuğrul Kafalı, Mustafa Şahin

Hasta Bakıcılarda Bel-Boyun Ağrısının Değerlendirilmesi ve Ağrının Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yıldız Analay Akbaba, Tansu Birinci

Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Kalitesi: Özürlülük ve İlaç Kullanımının Etkisi?
Sevgin Samancıoğlu Bağlama, Ekrem Bakır, Şerife Köleoğlu, Esra Dişli, Kübra Çırak

Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi
Itır Erkan

Amatör Adölesan Sporcularda Farklı Genç Sporcu Geliştirme Programlarının Fiziksel Uygunluk Üzerine Etkisi
Burcu Talu

Bilinçli Gebe, Sağlıklı Bebek
Dilek Şayık, Hatice Süpür, Figen Yalçın, Ayfer Açıkgöz, Ahmet Musmul

Kısa Mesaj ve Telefon Aramaları ile Desteklenen Postpartum Emzirme Danışmanlığının İlk Altı Aydaki Emzirme Davranışına Etkisi
Zehra Gölbaşı, Nilüfer Tuğut, Meral Karataş, Ali Çetin

Vücut Geliştirme Sporu Yapan Erkeklerin Beslenme Alışkanlıkları ve Ergojenik Besin Destekleri Kullanma Durumları
Yahya Özdoğan, Ezgi Karataş, Aslı Uçar

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Poliklinik Hizmetlerinin Omurgası: Dahiliye Polikliniği ve Amaç Dışı Kullanımı
Feray Akbaş

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Hekime Şiddet Nedenleri
Burcu Kayhan Tetik, Harika Gözükara Bağ, Nur Paksoy, Cansu Tural, Işılay Gedik, Serap Sertkaya

Diagnostic Role of sCD14-Subtype as a Sepsis Biomarker in Febrile Neutropenic Pediatric Oncology Patients
Şebnem Kuter, Cengiz Canpolat, Kaan Yılancıoğlu

Merkezi Hekim Randevu Sistemİ (MHRS) Uygulamalarına Yönelik Memnuniyet Ve Erişilebilirlik Düzeyinin Belirlenmesi
Arzu Kurşun, Esra Gökçen Kaygısız

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Depresyon Puan Düzeyleri ile İlgili Faktörlerin Belirlenmesi
Hatice İskender, Eda Dokumacıoğlu, Yalçın Kanbay, Nurhayat Kılıç

Hemşirelerin Nöbet Devir Teslim Etkinliği ve İlişkili Değişkenler
Rujnan Tuna, Birşen Dallı

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği’nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Neşe Altınok Ersoy, İmatullah Akyar

Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Ağrı Yönetiminde Nonfarmakolojik Yöntemleri Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
Tülay Sağkal Midilli, İsmet Eşer, Şebnem Yücel

Sağlık Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi
Aliye Özenoğlu, Tuba Yalnız, Zeynep Uzdil

Does The Screw Orientation Effect s The Stability Of Femoral Neck Facture?: A Finite Element Analysis
Okan Özkunt, Kerim Sarıyılmaz, Turgut Akgül, Gökhan Polat, Fatih Dikici

Bazı Yaşamsal Geçişler Zordur. Jinekolojik Kanser Tanısı Almak Gibi...
Öznur Körükcü

Türkiye’de Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımı
Fatih Şantaş, Yusuf Çelik

KOAH ve Astımlı Hastaların İnhalasyon Cihazlarını Kullanma Becerileri Ve Memnuniyet Durumları
Filiz Özel, Nazmiye Çıray Gündüzoğlu, AsiyeDurmaz Akyol

Ergenlerde Kendi Kendine İlaç Kullanımı
Ayfer Ekim, İlknur Akın, Ayşe Ferda Ocakçı

US-Guided Axillary Approach of Brachial Plexus Block for Forearm Fracture
Attila Aydın, Sedat Bilge, Veysel Balcı, Murtaza Kaya, Erol Erden Ünlüer, Erdem Çevik, Meltem Bilge, Cemile Aydın

  Effects of A Spinal Brace on the Functional Profile of the Feet in Adolescent Idiopathic Scoliosis
Gözde Gür, Yavuz Yakut

Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Kadın ve Erkeklerde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Tuba Uçar, Sermin Timur Taşhan

İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren 15-49 Yaş Arası Kadınların Perine Bakımı Uygulamalarının İncelenmesi
Afife Yurttaş, Ümran Gültekin, Serap Ejder Apay

Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Şiddete Maruziyet ile İlişkisi
Kevser Tarı Selçuk, Dilek Avcı, Yeliz Mercan

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Beyin Ölümü Tanısı Konulan Olguların İncelenmesi
Türkay Akbaş, Zeynep Kurtpınar, Songül şenadım, Eda Çoban, Vildan Özkubat, Sünkar Kaya Bayrak, Hatice Ateş Güllü, Mutluay Belgin, Aysun Soysal, Sevim Baybaş, Dilek Ataklı

Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hatice Agralı, Imatullah Akyar

Derleme
Hemşirelik Araştırma Tarihi
Neziha Karabulut

Spor Genomiğinde Mitokondriyal DNA Çalışmaları
Basak Funda Eken, Damla Yayman, Yagmur Yayman, Canan Sercan, Sezgin Kapıcı, Korkut Ulucan

Kan Şekeri Regülasyonunda Hemşirelik Bakımının Önemi
Leyla Muslu, Melek Ardahan

Diyet Kaynaklı İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
Birsen Yılmaz, Efsun Karabudak

Duygudurumu, Besin ve Beslenme İlişkisi
Aliye Özenoğlu

Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarında Enfeksiyon ve Yönetimi
Sevgisun Kapucu

Palyatif Bakımda Cinsel Sağlık
Anahit Coşkun, Nebahat Özerdoğan

Üreme Sağlığı ve Kadında Zararlı Madde Kullanımı
Melike Dişsiz

Enerji Harcamasının Düzenlenmesinde Hormonların Etkileri
Sevinç Bakan, Nilüfer Acar Tek

Cerrahi Hastaları İçin Sessiz Tehlike: Derin Ven Trombozu Risk Azaltıcı Hemşirelik Bakımı
Ayla Gürsoy, Dilek Çilingir

Bilinç Durumunu Değerlendirmek İçin Kullanılabilecek Yeni Bir Ölçek: Four Skor
Şenay Karadağ Arlı

Koklear implant: Biyonik kulak
Murat Koçyiğit, Taliye Cakabay, Safiye Giran Ortekin, Selin Üstün Bezgin

Siber Gençlik
Neslihan Keser Özcan

Olgu Sunumu
Çocukluk Çağında Nadir Görülen Bir Olgu: Sol Atriyal Rabdomyosarkom
Derya Aydın Şahin, Osman Başpınar, Gökhan Gökaslan, Mehmet Kervancıoğlu

Initiating A Clinical Quality Measurement and Evaluation System: A Case Study From Turkey
Mustafa Said Yıldız

Dental Girişim Esnasında Yutulan İmplant Anahtarı
Cemil Kavalcı, Afsin Emre Kayıpmaz, Nur Altıparmak

Oral Bifosfonat ve Mandibular Osteonekroz: Olgu Sunumu
Ertan Delilbaşı, Kübra Öztürk

Nadir Bir Olgu ve Hemşirelik Bakımı: Pulmoner Alveoler Proteinozis
Tuğba Güngör, Yasemin Uslu

Aberran Sol Subklavyen Arter Basısına Bağlı Yutma Güçlüğü Olan Bir Olgu
Yasin Şahin , Derya Aydın Şahin , Mehmet Kervancıoğlu

Pitoz ve Disfaji ile Prezente Olan Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı
Dilek Bingöl Aydın, Dilcan Kotan, Öner Özdemir

ADNEKSIYAL HERNI YÖNETIMINDE LAPAROSKOPI; VAKA SUNUMU
Özgüç Takmaz, Esra Özbaşlı, Mete Güngör

Yarık (Slit) Hemoraji: Olgu Sunumu
Yılmaz İnanç, Erdem Özyurt, Ramazan Şencan, Sabriye Özçekiç Demirhan, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe

Tanınız Nedir?
Mediastinal Kitle Nedeniyle Malignite Araştırılan Bir Hastada Retrokardiyak Alanda FDG PET-BT Tetkikinde Saptanan Gossipiboma Görünümü
Pelin Özcan Kara, Zehra Pınar Koç, Mehmet Oğuz Köksel, Erhan Ayan