· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 8, Sayı 4
Orijinal Araştırma
Klimakterik Dönemdeki Kadınların Menopoza İlişkin Yakınmalarının ve Menopozal Tutumlarının Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Nuriye Erbaş, Gülbahtiyar Demirel

Laminar Akım ve Uzay Giysisi Kullanılarak Yapılan Total Kalça Artroplastisi ve Total Diz Artoplastisinde Derin Periprostetik Enfeksiyon Oranları; Kısa Dönem Sonuçlar
Vahit Emre Özden, Göksel Dikmen, İsmail Remzi Tözün

Effects of A Spinal Brace on The Functional Profile of The Feet in Adolescent Idiopathic Scoliosis
Gözde Yağcı, Yavuz Yakut

Yarı Kentsel Bölgede Yaşayan Kişilerin Brusella Hakkında Bilgi Durumları
Ülken Babaoğlu, Gökçe Demir

Evaluation of the Body Image and Self-Esteem in Behcet’s Syndrome
Ayşe Özkaraman, Filiz Özel, Güler Balcı Alparslan, Hülya Yılmaz, Esra Songül Kul, Timuçin Kaşifoğlu, Cengiz Korkmaz

Postpartum Depresyonun Maternal Bağlanma Üzerine Etkisi
Seyhan Çankaya, Sema Dereli Yılmaz, Ruveyde Can, Neslihan Değerli Kodaz

Derleme
Subkütan Heparin Uygulamalarında Bölge Seçimi
Bahar Çiftçi, Gülçin Avşar

Entrapment Neuropathies of The Lower Extremities
Meral Bayramoğlu

Çocuklarda Girişimsel İşlemlerde Nonfarmakolojik Ağrı Giderme Yöntemleri
Esma Sülü Uğurlu

Olgu Sunumu
Kromoblastomikozis, Olgu Sunumu
Zeynep Tosuner, Pelin Yıldız, Didem Dizman1, Özlem Su, Füsun Can, Cüyan Demirkesen

Skalpte Trikilemmal Tümör: Olgu Sunumu
Yakup Çil, Hakan Yeşil, Şükrü Yıldırım