· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 8, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Algılanan Stres İle Gastrointestinal Semptom Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
Ülken Tunga Babaoğlu, Serhat Özdenk

Akciğer Kanseri SBRT Uygulamalarının RTOG 0915 Protokolüne Uygun Doz Sınırlamalarına Göre Oluşturulan 3B Konformal Ark ve VMAT SBRT Planlarının Karşılaştırılması
Burak Başlangıç, Görkem Güngör, Gökhan Aydın, Melih Uluer, Mustafa Karademir, Bülent Yapıcı, Bilgehan Şahin, Banu Atalar, Enis Özyar

Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Evli Hemşirelerin İş-Aile Çatışma Düzeyini Etkileyen Faktörler
Selma Gürel, Süheyla Özsoy, Renginar Öztürk Dönmez

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Sibel Küçük, Neşe Uysal, Nazan Çakırer Çalbayram, İlknur Kahriman, Sabahat Altundağ, İlknur Gönenç

Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi
Emine Kol, Emine Geçkil, Cüneyt Arıkan, Mihrap İlter, Özge Özcan, Emre Şakırgün, Ümmühan Dayan, Gülzade Uygun, Duha Kılıç6, Mervenur Macit, Emine Uslular, Ayşenur Sızlı, Nesrin Çakır, Dilek Solak, Ayşe Kavgacı, Selma Sabancıoğulları, Selma Atay

Derleme
Entrapment Neuropathies of The Lower Extremities
Meral Bayramoğlu

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Kadın Sağlığına Etkisi
Fatma Başar

Olgu Sunumu
Doğumu Kolaylaştırıcı Non-Farmakolojik Yöntemlerin Bir Nullipar Gebe Vakasında Uygulanması
Meryem Metinoğlu, Aylin Yalçın Irmak, Sinem Albayrak Kaya