· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2017, Cilt 8, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastaların Göz Bakımı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları
Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Hilal Fırat

Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastaların Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Işıl Pakiş, Figen Demir, Gülfer Bektaş, Ufuk Altın, Sinan Yıldırım

Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirlik Çalışması: Kamu Hastaneleri Örneği
Fatih Budak

Babaların Bebek Bakımı Konusundaki Özgüvenleri ve Etkileyen Faktörler
Fatih Kara, Sabriye Uçan, Aysun Güzel

Yenidoğan Stres Ölçeği'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Sibel Serap Ceylan, Bahire Bolışık

Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi
Dilek Çolak Okumuş, Esra Uğur

Astım - Kardiyolojik Hastalık Profillendirmesi ve Hava Kalitesi Değerlendirmesi
M. Fevzi Esen, Dilek Toprak

Santral Venöz Port İmplantasyonunda Sefalik ‘cut-down' Yöntemi
Ahmet Demirkaya

Derleme
Sitoteknolog: Dünyadaki Durumu ve Türkiye’deki Gereksinim
Emel Nacar

Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü
Esma Akcan, Sevinç Polat

Anti-Kanser Etkiler Işığında D Vitamini ve Kanser
İsmail Mücahit Alptekin