· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 1, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocuk Ölümleri
Işıl Pakiş, Mustafa Karapirli, Nesime Yaycı

Epiretinal Membran Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi ile Kombine İnternal Limitan Membran Soyulması
Abdullah Özkırış

Entübe ve Sedatize Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Verme ve Aspirasyon Sırasındaki Ağrı Davranışları
Hasibe Esen, Zehra Kan Öntürk, Aysel Badır, Fatma Eti Aslan

Fetal İnme Tanısında Prenatal MR Görüntüleme ve Önemi
Ümit Aksoy Özcan, Uğur Işık, Atilla Damlacık, Canan Erzen

Derleme
Radyoterapide Teknik Gelişmeler ve IGRT (Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi)
Banu Atalar, Enis Özyar

Süper Bakteriler İçin Antibiyotik Arayışı
Işın Akyar

Kolin'in Merkezi ve Periferik Kolinerjik Nöronlarda ve Kolinerjik İletimdeki İşlevi
İsmail Hakkı Ulus, Mehmet Cansev

Olgu Sunumu
Ayak Anteromedialinde Şeffaf Hücreli Sarkom Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi
Barış Kocaoğlu, Bülent Erol, Umut Akgün, Cirdi Yiğit, Metin Türkmen

Multipl Risk Faktörü Olan Bir Hastada Endoluminal Bilateral Femoropopliteal Bypass
Cem Alhan, Hasan Karabulut, Şahin Şenay, Fevzi Toraman, Hüseyin Çağıl

Çok Nadir Görülen Bir Vasküler Patoloji: İntravasküler Fasiitis (Psödosarkom) ve Cerrahi Tedavisi
Sahin Senay, Cem Alhan, Hasan Karabulut, Selçuk Bilgi, Alp Dinçer, Fevzi Toraman

Kardiyak Diyagnostik Kateterizasyon Sırasında Sol Ventriküler Perforasyon Olgusu: Klinik Takip ve Tedavi
Sinan Dağdelen, Murat Yüce

Primer Perkütan Koroner Girişimin Nadir Bir Komplikasyonu: Sorumlu Lezyona Komşu Koroner Arterde Gelişen Total Oklüzyon
Şevket Görgülü, Tuğrul Norgaz, Mehmet Ergelen

Anemiye Neden Olan Dev İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu
Eser Vardareli, Arzu Tiftikçi, Nurdan Tözün, Emel Özveri, Metin Ertem

İki Defa Endoskopik Sinüs Cerrahisi Geçirmiş Kronik Sinüzitli Hastanın Revizyon Nedenleri: Olgu Sunumu
Burak Ertaş, Hasan Murat Tanyeri