· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2016, Cilt 7, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Karbonmonoksit Zehirlenmesi Olgularının Değerlendirilmesi
Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Sevgi Akova, Burcu Karakayalı, Şirin Güven

Serviks Kanserli Hastalarda PET/BT Tetkikinde Primer Tümörün FDG Tutulum Derecesi ile Lenf Nodu Metastazı Arasındaki İlişki
Gamze Uğurluer, Banu Atalar, Hayriye Aslı Saran İkizler, Nihat Sözer, Mustafa Kibar, Meltem Serin, Enis Özyar

Hemşirelik ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Aygül Kıssal, Mustafa Kaya, Medine Koç

Ultrastructure of the Natal and Primary Teeth
Esin Çalışkan Ak, Serap Arbak, Serap Akyüz, Burcu Nur Doğan, Rabia Pişiriciler

Türkiye'de Yenidoğan Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Hekimlerin Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ile İlgili Yaklaşımları
Esma Akcan, Rana Yiğit

The Similarities and Differences Analysis of OECD Countries in Terms of Health System Indicators
Canser Boz, Haydar Sur, Selma Söyük

Olgu Sunumu
Unexpected Intussusception Caused by Giant Inflammatory Fibroid Polyp: Case Report
Mehmet Öncü, Serdar Altınay, Ali Solmaz, Meral Uyar, Esra Bilgi, Hakan Yiğitbaş

Spiegel Herni ve Laparoskopik Onarımı: Olgu Sunumu
Ahmet Bal, Ogün Erşen, Ziya Taner Özkeçeci, Mustafa Özsoy, Rüçhan Bahadır Celep, Sezgin Yılmaz, Enes Şahin, Yüksel Arıkan

Mide Fundusunda Gastrik Divertikül: Olgu Sunumu
Murat Can Mollaoğlu, Birkan Bozkurt, Sinan Soylu, Meriç Emre Bostancı, Kürşat Karadayı

Nadir Bir Organofosfat İntoksikasyonu Olgusu; Saç Biti İçin Yanlış Kullanım
Evren Büyükfırat, Ahmet Küçük, Mahmut Alp Karahan, Hasan Hüsnü Yüce

Gastric Adenocarcinoma Mimicking Plasmacytoma During the Course of Multiple Myeloma(MM) in a Geriatric Patient
Gülnür Görgün, Alper Alp, Mehmet Görgün, Hüseyin Elbi, Erdem Göker

Editöre Mektup
  Gizli Tehlike; Agmatin
Korkut Ulucan1,2, Tayfun Uzbay