· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 6, Sayı 3
Orijinal Araştırma
İstanbul İli Sınırları İçindeki Bir Devlet Hastanesi Çalışanlarının Kızamık Seronegatifliğinin Belirlenmesi
Arzu Bulut, Burçin Nur Özdemir, Salih Çetin, Yaşar Gökhan Gül, Ece Dereağzı

Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri
Ayşe Burç, Fatma Güdücü Tüfekci

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Eğitim Sırasında Yaptıkları İlaç Uygulama Hataları ve Tıbbi Hata Farkındalıkları
Ayfer Bayındır Çevik, Ayşegül Demirci, Zehra Güven

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İlişkili Değişkenler
Özlem Aşcı, Güleser Hazar, Meliha Yılmaz

Derleme
Tıbbi Malpraktis ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
İsmail Yıldırım

Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporlarında Güvenilirlik ve Şeffaflık
İlke Akpınar

Yoğun Bakım Ünitesinde Terapötik Dokunmanın Önemi
Nuray Turan

Olgu Sunumu
Elektrik Yaralanmasının Ölümcül Olmayan Bir Komplikasyonu; Katarakt
Cem Sundu, Erdem Dinç, Bahri Aydın, Gözde Altıparmak Hondur

Endometrial Stromal Sarcoma as a Second Primary in a Patient with Colorectal Carcinoma: Review of the Literature
Okan Kuzhan, Hiiseyin Baloğlu, Fatih Ağalar, Fatih Güçer, Kezban Berberoğlu

Atipik Parkinson Hastasının Siyalore Şikayetinin Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Botulinum Toksin Enjeksiyonu ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Elçin Aydın, Hasan Yerli, Tuğbahan Yılmaz, Esin Gezmiş

Sinuzit Tanılı Olguda Preseptal Selüliti Andıran Klinik Prezantasyon: Nazolakrimal Kanala Retrograd Hava Girişi
Özlem Naciye Atan Şahin, Ahmet Küçükçelebi

İntraoperatif Saptanan Ekstrapulmoner İntratorasik Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Ramazan Kozan, Hüseyin Göbüt, Bülent Aytaç