· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 6, Sayı 2
Editörden
  Editörden okurlarımıza;
Enis Özyar

Orijinal Araştırma
Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi
Gülcan Kahraman, Türker Baş, Mahmut Akbolat

Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Özelliklerinin İncelenmesi
Gül Ergün, Cansu Çakır

Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler
Aynur Yazıcı Sorucuoğlu, Fatma Güdücü Tüfekci

Derleme
Recent Developments in Above-Knee Prosthetics and the Importance of Energy Recovery in Transfemoral Amputee Gait
Hande Argunsah BAYRAM1,2,3,4

Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Semptom Yönetimi
Altun Baksi Şimşek, Aklime Dicle

Özel Gereksinimi Olan Bir Hasta Grubu: Down Sendromlu Çocuklar ve Perioperatif Hemşirelik Yaklaşımları
Özlem Öztürk, Işıl Işık Andsoy

Hasta Güvenliği ve Hasta Güvenliğini Sağlamada Sağlık Çalışanlarının ve Yöneticilerin Rolü
Melek Ardahan, Fethiye Yelkin Alp

Olgu Sunumu
Reversal of Severe Vasospasm Causing Transradial Angiogram Catheter Entrapment by Low Dose Sedation
Ertuğrul Zencirci, Aleks Değirmencioğlu, Gültekin Karakul

Yoğun Bakımda Santral Venöz Kateter Malpozisyonu: İki Olgu Sunumu
Şerife Gökbulut Bektaş, İlkay Ceylan, Metin Eser, Fatma Ulus

Kalvarium Metastazı Ayırıcı Tanısında Enostoz: Olgu Sunumu
Mustafa Güdük, Aydın Sav, Erkan Vardareli, Selçuk Peker

Derin Ven Trombozuna Neden Olan Derin Femoral Arter Psödoanevrizması
Cem Arıtürk, Cem Atik, Yusuf Kuserli