· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 6, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Mide Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörler
Vildan Kaya, Aylin Fidan Korcum, Mustafa Yıldırım, Melek Gamze Aksu, Hasan Mutlu, Beyza Şirin Özdemir, Ali Aydın Yavuz

3 ve 4 Parçalı Humerus Üst Uç Kırıklarının Kilitli Plak ile Tedavisinde Yaş, Cinsiyet ve Kırık Parça Sayısının İşlevsel Sonuçlara Etkisi
Yunus Demirtaş, Serdar Yılmaz, Alper Deveci, Murat Gülçek, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Sualp Turan, Ahmet Uçaner

Hastanede Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Faktörler
Dilek Gelin, Bahire Ulus

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Pınar Irmak Vural, Nazife Bakır

Derleme
An Overview to Cytokeratin Pattern of Cholesteatoma
Ahmet Koç, Emrah Emre

Transfüzyon İkileminin Çözümü: Doku Oksijenasyonu ve Kritik Hemoglobin
Büşra Tezcan, Nejla Mendil Erdoğan, Özcan Erdemli

Evde Bakım Hemşirelerinde Tükenmişlik
Hülya Sarsılmaz, Yasemin Yıldırım, Çiçek Fadıloğlu

Olgu Sunumu
Derin Beyin Stimulasyonlu Olguda Koroner Arter Bypass Cerrahisi ve Anestezi Deneyimimiz
Muharrem Koçyiğit, Elif Akpek, Ahmet Ümit Güllü, Şahin Şenay, Cem Alhan

Fetal Kardiyak Aktivitesi Olan Kornual Gebeliğin Metotreksat ile Tedavisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Onur Numan, Nurettin Aka, Fisun Vural, Ayşe Deniz Coşkun, Gültekin Köse, Ertuğrul Can Tüfekçi

Hoarseness Secondary to Cardiovascular Disease: Cardiovocal Sydrome in a Patient With Pulmonary Artery Aneurysm and Giant Atria
Serkan Duyuler, Pınar Türker Bayır, Ahmet Korkmaz, Yeşim Güray, Erdemli Özcan

Prothrombin Gene Mutation as a Risk Factor in Young Ischemic Stroke: A Case Report
Dilcan Kotan, Lütfi Özel, Hızır Ulvi, Recep Aygül

Abdominal Wall Endometriosis Following Laparoscopic Endometrioma Surgery: A Case Report
Aytekin Tokmak, Ebru Ersoy, Ümit Taşdemir, Aylin Kalınbaçoğlu

Sinüs Perikrani: Olgu Sunumu
Ibrahim Sun, Aydın Sav, Selçuk Peker