· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 5, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Etkenler
Engin Karakeçe, Tayfur Demiray, Fergül Erdoğan, İhsan Hakkı Çiftci

Ekstrakraniyal Karotis ve Vertebral Arter Darlıklarında 64 Kesitli BT Anjiyografi ile DSA Bulgularının Karşılaştırılması
Yüksel Balcı, Altan Yıldız, Anıl Özgür, Arda Yılmaz, Engin Kara

Importance of Organizational Ethic Codes About Perceptions of Guilt and Shame: A Study on Health Personnel in Hospitals
N. Emel Lüleci, H. Nilay Gemlik, Fatma Ayanoğlu Şişman, Gülfer Bektaş

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler
Tülay Ayyıldız, Dilek Konuk Şener, Funda Veren, Hülya Kulakçı, Fatma Akkan, Asuman Ada, Ayşe Aldoğan, Kezban Yeral, Azize Emek, Derya Tetik, Gülşah Dinç

Klinik Yönetişim İklimi Ölçeğinin (KYİÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği
Eylem Paslı Gürdoğan, Şule Ecevit Alpar

Derleme
Effects of Herbs on Hypothalamic-Pituitary-Gonadal (HPG) Axis and Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis
Başar Altınterim

High Mobility Group Box 1 ve Kanser
Mustafa Yıldırım, Dinç Süren, Özlem Demirpençe, Vildan Kaya

Hemşirelikte Manevi Bakımın Uygulanması
Esma Sülü Uğurlu

Health Worker and Homophobia
Latife Utaş Akhan, Gül Ünsal Barlas

Olgu Sunumu
Nöroakantositoz Vaka Takdimi
Remzi Yiğiter, Mehmet Ali Elçi, Haşmet Hanağası

Successful Management of Mediastinitis After Bentall Procedure
Cem Arıtürk, Mehmet Hakan Akay, Şahin Şenay, Ahmet Ümit Güllü, Hasan Karabulut, Hüseyin Cem Alhan

Frontalis Suspension Sling Using Slicone Rods in Chronic Progressive External Ophthalmoplegia
Ayşe Dolar Bilge, Dilcan Kotan, Cem Mesci

Hasta Hareketinin Görüntü Kalitesine Etkisine Dair Bir Olgu Sunumu: Hareket Artefaktına Bağlı Yanıltıcı Radyoaktivite Tutulumları
Serdar Sedat Işık, Gonca Kara Gedik, Pelin Özcan Kara

Spinal Ekilme Metastazlı Glioblastoma Multiforme Olgusu
Bilgehan Şahin, Banu Atalar, Ercan Karaarslan, Enis Özyar

Düzeltme
  Düzeltme

Tanınız Nedir?
Yellowish Shiny Papules and Easy Bruising of the Dorsal Hands
Ayşe Tülin Mansur, İkbal Esen Aydıngöz

  Answer to “What is Your Diagnosis?” on p.198
Ayşe Tülin Mansur