· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 1, Sayı 1
Editörden
  Başlarken...

Orijinal Araştırma
Ekstremite Açık Kırıklarında Komplikasyon ve Morbidite Oranları
Nadir Şener

Nöroşirürjide Rezeksiyon Cerrahisi ile Stereotaktik Beyin Biyopsilerinde İntraoperatif Tanı - Başarı ve Başarısızlık Ölçütleri
Aydın Sav

Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonuna Bağlı Kalp Yetersizliği Olan Kalp Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Levosimendan Kullanımı
Şahin Şenay, Fevzi Toraman, Sinan Dağdelen, Hasan Karabulut, Cem Alhan

Dev Araknoid Granülasyonların 3T MR Görüntüleme Bulguları
Özcan Ümit Aksoy, Alp Dinçer

Kifoskolyozlu Böbrek Taşı Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu
Murat Tuğrul Eren, Ahmet Şahin, Kubilay İnci, Cenk Yücel Bilen, Haluk Özen

Mide Ülserli Hastalarda Endoskopi Tekrarı Akılcı Bir Yaklaşım mı?
Murat Saruç, Deniz Böler, Mehmet Karaarslan, Ümit İnce, Kemal Raşa, Cihan Uras, Metin Çakmakçı, Nurdan Tözün

Derleme
Etik, Biyoetik, Hukuk: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar
Yeşim Işıl Ülman

Acıbadem Üniversitesinde ve Dünyada Fetal Nörolojiye Multidisipliner Yaklaşım
Ümit Aksoy Özcan, Uğur Işık, Atilla Damlacık, Arda Lembet, Harika Bodur, Canan Erzen, Aydın Sav

Olgu Sunumu
Diabetes Mellitus'lu Pediatrik Hastada Gelişen Charcot Artropatisi: Olgu Sunumu
Umut Akgün, Barış Kocaoğlu, Bülent Erol, Mustafa Karahan, Tanıl Esemenli

Endoskopik Sinüs Cerrahisi ile Anterior Etmoid Bölge Kaynaklı İntraorbital Uzanımlı Mukosel Eksizyonu
Hasan Murat Tanyeri, Şenol Polat, Elif Aksoy

Sigmoid Kolon Tutulumlu Mikroskopik Polianjiit; Ağrısız Kanama ile Başvuran Bir Olgu
Arzu Tiftikçi, Gürkan Yurteri, Özlen Atuğ, Çiğdem Çelikel, Şule Yavuz, Hülya Hamzaoğlu

Renal Hücreli Tümör ile Takip Edilen Olguda PET/BT ile Tesbit Edilen İntramüsküler Metastazlar
Volkan Beylergil, Özlem Er, Züleyha Çalıkuşu, Erkan Vardareli

Bosniak Tip III Böbrek Kistinin Spontan Regresyonu
Enis Rauf Coşkuner, Burak Özkan

Gebelikte Akut Karın Nedeni Olarak Miyom Torsiyonu
Harika Bodur Öztürk, Belgin Selam, Cem Demirel, Tolga Ergin, Arda Lembet