· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 5, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması
Murat Şahin, Işıl Yıldırım, Tevfik Karagöz, Süheyla Özkutlu, Sema Özer, Dursun Alehan, Alpay Çeliker

İntratekal Hiperbarik Bupivakaine Eklenen Farklı Adjuvan Ajanların ve Total İntravenöz Anestezinin, Postoperatif Analjezik Özellikler Üzerine Etkileri
Abdulkadir Yektaş, Enver Belli

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı
Birol Şafak

Pediatrik Adenoidektomi/Adenotonsillektomi Olgularında Beklenmedik Malignite Oranları
Serdar Altınay, Şeyda Belli, Ümit Taşkın

Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi
Cemile Kuzu, Bahire Ulus

Kuduz Şüpheli Hayvan Saldırısı Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Olguların Kuduz Hastalığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
Murat Cesur, Nermin Olgun

Kastamonu İl Merkezinde 13 İlköğretim Okulunda 5-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Fazla Kiloluluk ve Obezite Prevalansı
İlknur Tütüncü

Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği İklimi Algıları ve Tıbbı Hataların Raporlanması
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Şükran Fil, Ayşe Aydın, Birol Vural

Çankırı İlindeki Şehit Aileleri ve Malul Gazilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Depresif Durumlarının Belirlenmesi
Songül Duran, Gül Ünsal

Derleme
Tanı ve Tarama Test Sonuçlarının Klinik Karar Verme Sürecinde Kullanılması
Figen Demir

Koroner Arter Hastalarının Sağlık Davranışlarının Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü
Demet İnangil, Merdiye Şendir

Gebelikte Travma
Derya Kaya, Ümran Oskay

Olgu Sunumu
Alt ekstremite Spasitesine Bağlı Bilateral Tarsal Tünel Sendromu: Olgu Sunumu
Can Yaldız, Tibet Kacira, Davut Ceylan, Yeşim Aras

Araç Dışı Trafik Kazası Sonrası Arteria Tibialis Anterior Psödoanevrizması ve Cilde Fistülizasyonu
Murat Uğurlucan, Ahmet Hulisi Arslan, Zuhal Torlak, Hüseyin Yener Erken, Kutlay Karaman, Fatma Bahçeci1, Sertaç Çiçek

Norethisteron Induced Cholestasis: A Case Report
Elif Yorulmaz, Serhat Özçelik, Ahmet Engin Atay, Muhammed Kızılgül, Önder Peker, İlyas Tuncer

Nadir Görülen Bir Tümör: Primer Berrak Hücreli Hepatosellüler Karsinom
Nurten Türkel Küçükmetin, Ercüment Gürlüler, Hale Kırımlıoğlu, Haluk Akman, Güngör Boztaş, Nurdan Tözün