· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 4, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Acil Servise Ambulansla Başvuran Hastaların Aciliyetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Serpil Yaylacı, Tuba Cimilli Öztürk, Seda Çelik Yılmazer

Klebsiella spp. İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirmesi
Hüseyin Agah Terzi, Engin Karakeçe, İhsan Hakkı Çiftci

Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Nermin Olgun, Fatma Eti Aslan, Nurullah Yücel, Zehra Kan Öntürk, Zeynep Laçin

Derleme
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ve Hastalığa Kanıt Penceresinden Bakış
Gül Sultan Özeren

Olgu Sunumu
Beals-Hecht Sendromu'nun Radyolojik Bulguları
Nurgül Tunççekiçler, Cüneyt Çalışır, Taylan Kara

Maksiller Sinüsü Destrükte Eden Büyük Dentijeröz Kist: Olgu Sunumu
Işılay Öz, Alper Nabi Erkan, Çetin Yıldırım

Anemi Semptomları ile Başvuran Erişkin Yaştaki Konjenital Hipotiroidi Olgusu
Tevfik Sabuncu, Ayşe Nur Torun, Mehmet Ali Eren, Turgay Ulaş, Mehmet Demir

73 yaşında Kadın Hastada Ateroklerotik Kalp Hastalığına Eşlik Eden Cor Triatriatum Sinister
Levent Mavioğlu, Ufuk Mungan, Özcan Özeke, Çağatay Ertan, Mehmet Ali Özatik

Carcinosarcoma of The Rectum Presenting as an Intraabdominal Abscess
Ümit Sekmen, Hüseyin Bircan

Akut İnferior Miyokard İnfarktüsü ile Gelen Hastada Sağ Sinus Valsalvadan Köken Alan Dominant Sirkumfleks Arter Oklüzyonu ve Sağ Radial Arter Yoluyla Yapılan Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim
Aleks Değirmencioğlu, Ahmet Akyol

Two Cases of Rare and Life Threatening Masticator Space Abscess
Gürkan Kayabaşoğlu, Hasan Tanyeri, Özcan Çakmak

Acute Phlegmonous Gastritis During Steroid Treatment for Crohn's Disease
Evren Abut, Bülent Yaşar, Dilek Benek

Tanınız Nedir?
  Recurrent Photosensitive Eruption Associated With Gastrointestinal and Neurological Disturbances
Ayşe Tülin Mansur, İkbal Esen Aydıngöz

  Answer to “What is Your Diagnosis?” on p.79