· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 4, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Unikompartmantal Diz Protezinde Öğrenme Eğrisi
Murat Saylık, Nadir Şener

Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi Çerçevesinde İncelenmesi: Poliklinik Hastaları Üzerine Bir Alan Araştırması
Harun Kırılmaz

Derleme
Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Kemoterapi
Metin Sarıkaya, Mustafa Yıldırım, Funda Sarı

Olgu Sunumu
Qudricuspid Aortic Valve: A Case Report
Tamer Turan, Neslihan Gülmez

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Bir Hastada Kütanöz Paraneoplastik Sendrom: Olgu Sunumu
Dilaver Taş, Ersin Demirer, Gülhan Ayhan, Niyazi Ümit Çitici, Oğuzhan Okutan

Radikülopati Kliniği ile Başvuran Adenokarsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Hakan Ak, Zeliha Esin Çelik

Hipokalemik Paralizi ile Klinik Belirti Veren Adrenokortikal Karsinom Olgusu
Serpil Salman, Özlem Sezgin Meriçliler, Gül Başaran

Adult Ileocolic Intussusception Due to an Intestinal Lipoma
Ümit Sekmen, Hüseyin Bircan

Transcatheter Closure of a Muscular Ventricular Septal Defect By Amplatzer Ductal Occluder II
Alpay Çeliker, Fatih Atik

Glutarik Asidüri Tip I: Makrosefali Ayırıcı Tanısında Düşünülmesi Gereken Bir Hastalık
Uğur Işık, Şebnem Kuter

Sezaryen İçin Uygulanan Lomber Epidural Anestezi Sonrası Gelişen Horner Sendromu
Muharrem Koçyiğit

Blow-Out Kırığı Olan Pediatrik Bir Hastada Endoskopik Endonazal Onarım
Serdar Baylançiçek, Şenol Polat, Cüneyd Üneri

Tanınız Nedir?
  Asymptomatic Lingual Papules and Telangiectasias
İkbal Esen Aydıngöz, Ayşe Tülin Mansur

  Answer to “What is Your Diagnosis?” on p.22
İkbal Esen Aydıngöz