· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 3, Sayı 4
Orijinal Araştırma
Ependimomalarda Antiapoptik (BCL-2) Protein ve Tümör Supressör (P53) Protein İfadesi ve Proliperatif İndeks (Kİ-67) ile Histolojik Tipler ve Derecelerin İlişkisi
Serdar Altınay, Aydın Sav, Özlem Yapıcıer, İlhan Elmacı

Serebral Palsili Çocukların Anne-Babalarında Depresyon Seviyesini Belirleyen Değişkenler
Selvin Balki, Özden Canbay

İç Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi
Nazan Kılıç Akça, Sibel Kiper

Amniyosentez Öncesi Gebelerde Anksiyete ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi
Sevgül Dönmez, Hande Dağ, Mert Kazandı

Derleme
Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz
Oğuz Polat, Işıl Pakiş

Gebelikte Akut Pankreatite Yaklaşım
Gürhan Şişman, M. Aytaç Yüksel, Hakan Şentürk

Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü
Emine Türkmen, Aysel Badır, Ayşe Ergün

Olgu Sunumu
Timektomi Yapılan Miyastenia Gravisli Bir Olguda Nöromüsküler Bloğun Çevrilmesinde Sugammadeks Kullanımı
Nurşen Tanrıkulu, Sezai Çelik, Ahmet Kırbaş, Cüneyt Aydemir, Ömer Işık

Dil Kökünde Nadir Görülen Bir Dev Tümör: Amiloidoma
Akif Sinan Bilgen, Ahmet Kutluhan, Gökhan Yalçıner, Kazım Bozdemir, Hasan Çakar

Posterior Omuz Çıkığında Radyolojik Bulgular: Olgu Sunumu
Asım Kalkan, Ferit Boğatekin, Mehmet Gem, Gökhan Meriç

İki Kez Septoplasti Geçiren Hastada Tek Taraflı Koanal Atrezi Saptanması: Olgu Sunumu
Gürkan Kayabaşoğlu

Düzeltme
  Düzeltme