· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 3, Sayı 3
Orijinal Araştırma
Erişkin Kalp Cerrahisinde Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında NIRS Yöntemi ile Hepatik ve Renal (somatik) Oksijen Saturasyonu Takibi Anlamlı mı?
Fevzi Toraman, Serpil Ustalar Özgen, Cem Arıtürk, Julide Sayın, Esin Erkek, Pınar Güçlü, Murat Ökten, Ümit Güllü, Şahin Şenay, Murat Burak Tektürk, Hasan Karabulut, Cem Alhan

Gebelikte Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Ayşe Koyun

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Sevim Çelik, Sibel Kavrazlı, Esra Demircan, Nur Güven, Özge Durmuş, Emek Seçil Duran

Derleme
Nörobilim, Nöroteknoloji, Yalan Tespiti ve Etik
Mehmet Ergen, Yeşim Işıl Ülman

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı
Ufuk Altın, Gülfer Bektaş, Zehra Antep, Arzu İrban

Olgu Sunumu
Klinik Özellikleri Farklı İki Herpetik Özofajit Olgusu
Cem Çomunoğlu, Nurten Savaş, Ebru Demiralay

Choanal Polyp Originating From The Middle Turbinate: A Case Report
Mahmut Özkırış

Nadir Bir Eagle Sendromu: İki Taraflı ve Aşırı Uzun Stiloid Çıkıntı
Süay Özmen, Levent Erişen

Solunum Sıkıntısı ile Başvuran Nöroakantositoz Olgusunda Steroid Tedavisi: Olgu Sunumu
Gökhan Evcili, Hakan Ak

Sinaptofizin Ekspresyonu Gösteren Bazaloid Skuamöz Hücreli Larenks Karsinom: Olgu Sunumu
Uğur Yıldız, Gökçe Şimşek, Fulya Köybaşıoğlu, Nihat Akçayöz, Nergis Salman, İstemihan Akın

Yoğun Bakımda Deliryum Tedavisinde Dexmedetomidin Kullanımı: Olgu Sunumu
Sema Turan, Şerife Gökbulut, Dilek Kazancı, Demet Bölükbaşı, Gönül Erdal, Özcan Erdemli

L2 Hidroksiglutarik Asidürili Bir Çocuk Olgu
Uğur Işık, Emel Çelebi Çongar

Tırnak-Patella Sendromunda Patellar Oluğun Değerlendirilmesi: 3 Olgu
Nadir Şener, Mürsel Debre, Meriç Enercan, Abdullah Göğüş