· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 3, Sayı 2
Orijinal Araştırma
GNAI2 Geninde İki Aday Polimorfizm
Emrah Kara, Cevdet Nacar, Beki Kan1,2

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Yaşlı Hastalarda Depresyon Riski ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisi
Birsen Altay, Gonca Üstün

Kastamonu'da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
İlknur Metinoğlu, Sefa Pekol, Yalçın Metinoğlu

Derleme
Toplumdan Kazanılmış Metisiline Dirençli S. aureus
Hayati Güneş, Emel Sesli Çetin

Kronik Viral Hepatitlerin Ekstrahepatik Tutulumlarında Genel Tedavi Prensipleri
Arzu Tiftikçi, Nesliar Eser Vardareli

Kamunun Sunduğu Evde Bakım Hizmetleri ve Finansmanı
Özlem Özer, Fatih Şantaş

Olgu Sunumu
Mediastinotomi ile Tanı Konulan Blastomikoz Olgusu
Semih Halezeroğlu, Murat Kara, Cengiz Tanju Bavbek, Emine Handan Zeren

Primeri Bilinmeyen Nöroendokrin Tümörler: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mustafa Yıldırım, Cem Parlak, Mustafa Yıldız, Nurullah Bülbüller, Cem Sezer, Çetin Kaya, Dinç Süren

Taşsız Akut Kolesistit ve Ciddi Trombositopenili Weil Hastalığı: Olgu Sunumu
Gökhan Sargın, Arzu Özkan, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

Örgü Şişiyle Ev Kazası Sonucu İzole Safra Kesesi Perforasyonu
Levent Cankorkmaz, Mehmet Haydar Atalar, Hatice Özer, Gökhan Köylüoğlu

Miyokard İnfarktüsü Sonrası Hemodinamik Bozukluk Oluşturmayan Kronikleşmiş Sol Ventrikül Psödoanevrizması: Olgu Sunumu
Ali Buturak, Egemen Duygu

Laser in situ Keratomileusis Sonrası Pterjiyum
C. Banu Coşar, A. Bozkurt Şener

Greftstent ile Tedavi Edilen Bir Koroner Perforasyon Olgusu
Çağatay Ertan, Özcan Özeke, Ahmet Duran Demir