· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 3, Sayı 1
Orijinal Araştırma
Banka Çalışanlarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Yasemin Akdevelioğlu

Özel Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Mesut Çimen, Bayram Şahin, Mahmut Akbolat, Oğuz Işık

Hastane Hizmetleri Hakkında Sağlık Çalışanlarının Algıları ile Hastaların Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
Ümit Hüda Gür, Metin Ateş, Gülfer Bektaş, Arzu İrban

İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Akım Sitometrisi ve İdrar Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkiler
Işın Akyar, Mustafa Serteser, Gülçin Güldamla, Sesin Kocagöz, Tanıl Kocagöz, İbrahim Ünsal

PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması
Bahire Ulus, Gülümser Kublay

Kliniğimizde Ocak 2008 ve Mart 2011 Tarihleri Arasında Ektopik Gebelik Tanısı Almış Vakaların İrdelenmesi
Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Anıl Murat Sever, Abdülhamit Bozyiğit, Yavuz Tahsin Ayanoğlu

Derleme
Yutma Bozukluklarında Tanı
Elif Ayanoğlu Aksoy, Ferhan Öz

Hasta Haklarının Anatomisi
Gülsüm Önal

Olgu Sunumu
Mortal Olmayan Spontan Hepatosellüler Karsinom Rüptürü Olgusu
Gürhan Şişman, İbrahim Hatemi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinin Mide Metastazı: Olgu Sunumu
Züleyha Çalıkuşu, Banu Atalar, Arzu Tiftikçi, Gamze Uğurluer, Özlem Er, Süha Göksel

Tibia Longitudinal Stres Kırığı: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ali Türk, Ulaş Can, Özlem Saygılı, Ömer Taşer, Hüseyin Akcan

Prostatın Musinöz Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
Mustafa Yıldırım, Dinç Süren, Sevil Göktaş, Utku Dönem Dilli, Ruksan Çopuroğlu, Muzaffer Eroğlu, Cem Sezer, Mustafa Yıldız

Formik Asit'e Bağlı Kimyasal Yanık: Olgu Sunumu
Şükrü Yazar, İbrahim Sağlam, Berna Kılıç

Pantotenat Kinaz ile İlgili Nörodejenerasyon (PKAN)‘a Bağlı Distonide Derin Beyin Stimülasyonu
Uğur Işık, Yasemin Akgün, Selçuk Peker, Memet Özek

Nonrotasyon ile Birlikte Anuler Pankreas ve Duodenal Stenoz
Murat Şanal, Osman Güner, Volkan Tümay

Nadir Görülen Bir Osteopetrozis Tarda Olgusu: Radyolojik Bulgular
Ümit Aksoy Özcan, Şükrüye Firuze Ocak, Siret Ratip