Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017 , Vol 8, Issue 4
Non-Pharmacological Pain Relief Methods of Invasive Procedures In Children
Esma Sülü Uğurlu
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Infants and children in pediatrics clinics are often exposed to painful procedures in medical care and treatment. Studies have shown that nonpharmacologic methods, combined with pharmacologic methods, in the treatment of pain due to invasive procedures enhance the effectiveness of pharmacologic pain alleviation methods. This study aims to determine the appropriate nonpharmacological methods of pain relief to be applied by pediatric doctors and nurses for the purpose of increasing the prevalence of their use in pediatric clinics. Keywords : pain, child, nonpharmacologic method