Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012 , Vol 3, Issue 1
Mucinous Adenocarcinoma of The Prostate: a Case Report
Mustafa Yıldırım1, Dinç Süren2, Sevil Göktaş1, Utku Dönem Dilli1, Ruksan Çopuroğlu2, Muzaffer Eroğlu3, Cem Sezer2, Mustafa Yıldız1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Antalya, Türkiye
Prostate cancer is most common cancer in man except nonmelonoma cutaneus cancer. Adenocarcinoma is most common histologic subtype in prostate cancer. Mucinous subtype of prostate cancer is very rare. In this article, 84 years old man presenting with symptoms of prostatism and diagnosed with mucinous prostate cancer will be discussed along with the literature. Keywords : prostate cancer, subtype, mucinous